Fostret dog av läkarslarv

Sjukhuset kritiseras

HÄLSA

Socialstyrelsen kritiserar Centrallasarettet i Växjö efter det att en gravid kvinna förlorat sitt barn.

Foto: JM NIESTER
Sjukhuset kritiseras efter fosterdöd.

Kvinnan kom till förlossningsavdelningen på grund av minskade fosterrörelser men skickades hem efter en så kallad CTG-undersökning. Hon ringde sedan sjukhuset de följande dagarna eftersom hon hade sammandragningar. När hon tre dagar efter det första besöket kom in igen hade barnet dött.

Socialstyrelsen konstaterar att hon borde blivit inlagd första gången hon sökte vård och kritiserar också att ingen undersökning gjordes av fostervattnet, trots att det borde ha gjorts enligt rutinerna. De barnmorskor som tog emot kvinnans samtal de följande dagarna kände inte heller till det första besöket. Sjukhuset har sett över och skärpt sina rutiner, rapporterar lokala medier.

(TT)