Tonårsfetma lika farligt som att vara storrökare

Foto: Colourbox
Feta tonåringar löper rika stor risk att dö i förtid som en storrökare.
HÄLSA

En fet tonåring utsätts för lika stora hälsorisker som en storrökare.

Det visar ny svensk forskning.

– Rökningen är lättare att tackla än fetman, säger Martin Neovius, medicine doktor på Karolinska institutet, som lett studien.

Martin Neovius, medicine doktor på Karolinska institutet.

Att röka eller vara fet är två av de största livsstilsrelaterade dödsorsakerna i västvärlden.

Nu visar den nya studien från Karolinska institutet att en fet tonåring löper lika stor risk att dö i förtid som en storrökare.

En fet tonåring som dessutom storröker, löper fem gånger högre risk att dö för tidigt jämfört med någon som varken röker eller är för tjock.

Det är också dubbelt så stor risk att dö för tidigt om man är fet men inte röker. Precis som för en normalviktig – som röker.

Därför gäller det att stoppa beteendet i tid, menar Martin Neovius.

– Överviktiga barn blir ofta överviktiga vuxna. Och röker man som ung är det lättare att man fortsätter med det när man blir äldre. Oftast etablerar man vanorna i unga år och det är svårt att bli av med dem.

45 000 i studien

Fetma och övervikt liksom rökning är i långa loppet farligt var för sig. Men om man kombinerar båda faktorerna ökar inte dödligheten till det dubbla. Därför drar forskarna slutsatsen att fetma och rökning när man är ung på många sätt innebär lika stor risk för en för tidig död.

Studien baseras på dödsorsaken hos över 45 000 svenska män som mönstrade hos försvaret mellan 1967–1970. Uppgifter om deras längd, vikt, muskelstyrka, socialgrupp och rökning samlades in, och sedan följdes deltagarna fram till 2007, där man stämde av hur dödligheten i gruppen såg ut.

Feta klarade sig sämst

Normalviktiga personer hade klarat sig bäst – feta sämst. Personer som rökt måttligt eller mycket var också i större utsträckning drabbade av för tidig död.

Hur överviktiga, feta och rökande personer drabbas rent personligen och fysiskt av sina laster är lite olika. Hjärt- och kärlsjukdomar liksom cancer var en vanlig dödsorsak hos både de överviktiga och de rökande i studien. Men de drabbas också på andra sätt, menar forskaren.

– Livskvalitén sänks bland överviktiga och feta på grund av diskriminering och stigmatisering. Behandlingen av rökare är på väg åt samma håll, men det är inte på samma nivå än.

Fler feta barn

Sedan studien startades har antalet överviktiga 18-åringar i Sverige ökat och blivit mer än tre gånger så många, och antalet feta personer i samma ålder har ökat femfaldigt.

Rökningen däremot, har minskat även om det fortfarande är ett stort problem. I dag röker ungefär en fjärdedel av alla 18-åriga män.

– Det finns tydlig information om vad som händer om man röker, och rökning är inte heller något man måste göra. Men alla måste äta och äter vi för lite eller för mycket är det farligt. Vi har också olika förutsättningar genetiskt när det gäller övervikt och fetma.

Botemedlen har vi hört förr, men tål att upprepas;

– Man måste se till att ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet och att hålla kaloriintaget nere. Och när det gäller rökning så är det betydligt svårare att sluta än att inte börja alls.

FAKTA

Studien i korthet

Studien visar att fetma i tonåren var lika farligt som att vara storrökare; en fördubblad risk för förtida död sågs bland såväl feta ickerökare som normalviktiga storrökare.

Feta storrökare löpte en femfaldigt ökad risk för förtida död, efter att hänsyn tagits till socialgrupp, muskelstyrka och ålder.

Även övervikt var associerat med en statistiskt säkerställd riskökning, motsvarande riskökningen som sågs bland måttliga rökare.

Såväl övervikt som fetma var kopplat till ökad risk för förtida död oavsett rökvanor. Undervikt däremot uppvisade ingen sådan riskökning.

Extremt underviktiga (BMI<17) uppvisade dock likartade riskökningar som överviktiga män.

BMI

Body Mass Index (eller kroppsmasseindex) anger relationen mellan vikt och längd. Räknas ut genom att ta antalet kilo kroppsvikt dividerat med kroppslängden (i meter) i kvadrat.

Fetma: BMI över 30

Övervikt: BMI mellan 25–29,9

Normalvikt: BMI mellan 18,5–24,9

Undervikt: BMI under 18,5

BMI är ett mått som bör användas med förnuft. Det säger ingenting om din kroppsvikt består av fett eller muskler.