Kejsarsnitt ökar risken för astma

Snittbarn löper 80 procent större risk att få sjukdomen

HÄLSA

En ny brittisk studie visar att barn som förlöses med kejsarsnitt löper större risk för att utveckla astma än de barn som kommer ut naturligt, varnar forskare.

Foto: RIEDINGER Philippe
Kejsarsnitt ökar risken för barnastma.

En ny studie väcker oro om det växande antal kejsarsnitt som utförs, framförallt gällande de mödrar som väljer en planerad operation framför en naturlig födsel. Även om kejsarsnitt i nödfall räddar liv, så är planerat kejsarsnitt känt som mer riskfyllt för mamman. Risken för komplikationer ökar och vistelsen på sjukhuset blir dubbelt så lång än för de som föder naturligt.

80 procent större risk

En ny brittisk studie visar att kejsarsnittbarn löper 80 procent större risk för att utveckla astma under barndomen.

De exakta orsakerna är okända men man tror att kejsarsnittbarnen inte genomgår de hormonella och fysiologiska förändringar som sker under födseln, vilka är nödvändiga för att immunsystemet och lungorna ska utvecklas rätt. Kejsarsnitt försenar barnets exponering för mikroorganismer som startar igång immunsystemets skydd mot allergiframkallande ämnen.

Studien genomfördes av schweiziska läkare som undersökte mer än 3000 barn under en period av åtta år. Endast 8,5 procent av barnen föddes via kejsarsnitt och när barnen fyllde åtta år hade 12,4 procent av alla blivit diagnosticerade med astma. Risken för astma är tre gånger större för barn med två allergiska föräldrar.

Kejsarsnitten ökar

I England väljer färre än hälften av alla mammor att genomgå en naturlig födsel och kejsarsnitten ökar.

Caroline Roduit, läkare vid Kinderspital Zürich, som utförde undersökningen, säger till Daily Mail att alla gravida kvinnor måste bli informerade om de möjliga riskerna som inbegrips i ett kejsarsnitt.

– En mamma som väljer kejsarsnitt av ”sociala anledningar” måste bli informerad om astmarisken, framförallt om föräldrarna är allergiska eller har astma själva.

Risker för modern

Ett kejsarsnitt inbegriper också risker för modern. I en tidigare gjord brittisk studie framkommer att kvinnor löper fyra gånger så större risk att dö i barnsäng om de väljer kejsarsnitt framför en naturlig födsel. Andra komplikationer kan vara blödningar och infektioner.

Mike Thomas, medicinsk expert vid Asthma UK charity är oroad över kejsarsnittens ökning.

– Ibland är ett kejsarsnitt nödvändigt av medicinska orsaker, men då det är möjligt är en naturlig födsel bättre, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM