Nytt läkemedel mot lång förlossning

HÄLSA

Värkarna sätter igång men stannar av och timmarna av väntan blir tvåsiffriga.

Långvariga förlossningar är påfrestande och slutar ofta med att barnet måste förlösas med sugklocka.

Nu testas ett nytt läkemedel som ska göra att det går snabbare att föda.

Hälften av alla kvinnor som föder sitt första barn får dropp för att stimulera värkarbetet. För 15-20 procent är värkarna så svaga att barnet måste förlösas med hjälp av sugklocka eller med kejsarsnitt.

Barnen blir medtagna

– Långvariga förlossningar är den absolut vanligaste orsaken till att nyfödda barn blir trötta och medtagna, säger Margareta Hellgren, verksamhetschef för mödrahälsovården och överläkare vid Östra sjukhuset i Göteborg, till Göteborgsposten.

260 förstföderskor vid 18 förlossningskliniker i hela Sverige ska delta i studien. Det nya läkemedlet är en variant på en välkänd medicin mot blodproppar.

Omfattande behandling

För att delta i studien måste mammorna vara mellan 18 och 40 år, vänta sitt första barn och ha haft en normal graviditet. Deltagarna delas upp i två grupper där den ena hälften får medicinen och den andra får saltlösning.

– Behandlingen är omfattande. Kvinnorna kommer att få injektioner varje dag med start två veckor före beräknad förlossningsdag. Som mest kan behandlingen pågå i fyra veckor, säger Margareta Hellgren.

Sambandet upptäckt tidigt

Gravida kvinnor som tidigare har haft en blodpropp har i årtionden behandlats med herparin. Det läkemedlet liknar den medicin som nu ska förkorta förlossningarna.

– Redan på 80-talet var vi flera läkare som noterade att dessa kvinnor fick betydligt enklare och snabbare förlossningar än andra förstföderskor. Sambandet var väldigt förvånande, säger Margareta Hellgren till GP.

Genom forskning vet man nu varför förlossningarna blir lindrigare. Herparin gör att livmodern och livmoderhalsen blir mjukare.

Läkemedlet har inte använts tidigare mot långa förlossningar eftersom det ursprungliga syftet innebar ökade blödningar. Denna komponent har nu tagits bort och det finns bara positiva effekter kvar säger Margareta Hellgren till Götborgs Posten.

ARTIKELN HANDLAR OM