Mässlingen ökar i Sverige

Extremt smittsam och livsfarlig

HÄLSA

Europa härjas av en mässlingsepidemi. I fjol fick 25 svenskar smittan. Det är den högsta siffran sedan 2000.

– Alla bör vaccinera sig, säger Tiia Lepp, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Mässlingen är en allvarlig virussjukdom som smittar via luftvägar eller ögonens slemhinnor. Den ger hög feber, ögonirritation, torrhosta och till sist utslag. I värsta fall leder den till hjärninflammation, eller att man avlider.

– I Europa sker ett dödsfall per tusende insjuknad, säger Tiia Lepp.

Var uppmärksam om en vanlig förkylning leder till utslag.

– Då ska man reagera och kontakta en läkare. Gå inte till mottagningen, utan ring. I fjol uppsökte en mässlingsmittad läkarmottagningen och smittade därmed de andra besökarna. Det är en mycket smittsam sjukdom.

Smittsam

Det ökande resandet kan vara en förklaring till att mässlingen åter vinner mark.

– Det är viktigt att vi uppmärksammar läget i Europa, säger Tiia Lepp.

I Sverige är mässling att betrakta som en ovanlig sjukdom, men läget är annorlunda i andra delar av Europa.

Risk vid resa

Framförallt är smittan väl spridd i Storbritannien. Detta beror på att många britter är misstänksamma mot vaccinet på grund av kopplingen som har gjorts mellan sprutan och autism. Forskningsrön har tidigare visat att vaccinet kan ge upphov till autism hos barn. I Sverige resulterade detta i hela 59 rapporterade fall av mässling år 2000.

– Sedan dess har ett otal studier visat att det inte finns något samband mellan vaccinet och autism. Detta förstod det svenska folket och vaccintäckningen ökade snart igen. Men i England är många fortfarande skeptiska och det är svårt att nå alla föräldrar, förklarar Tiia Lepp.

12 000 människor

Andra länder att se upp i är Rumänien, Tyskland, Schweiz och Italien. Enligt en dansk studie, publicerad i The Lancet, smittades över 12 000 människor av mässlingen mellan 2006 och 2007 i 32 europeiska länder. Nämnda länder stod för 85 procent av fallen.

– I de här länderna finns stora grupper som av olika anledningar, till exempel religiös övertygelse eller misstro mot vacciner, inte vill vaccinera sina barn. Sen finns det andra grupper som är svåra att nå av andra skäl, exempelvis kringresande folkgrupper som romer, säger Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet, till TT.

Kan leda till döden

Föräldrar i Sverige rekommenderas att vaccinera sitt barn när det är 18 månader gammalt. Ett bra skydd mot mässlingen anses vara en vaccinationstäckning på 95 procent i landet. I Sverige ligger siffran, för barn födda 2005, på 96,2 procent. Det är ett positivt tecken.

Enligt Smittskyddsinstitutet är det mycket viktigt att motivera föräldrar till att vaccinera sina barn. En del föräldrar vill undvika att ge barnet vaccin på grund av sprutans biverkningar. Både feber och utslag kan uppstå. Då sjukdomen är så pass ovanlig tror många att risken att drabbas är liten.

– Mässlingen är ovanlig just på grund av vaccinet. Innan det kom på 1970-talet blev nästan varje svensk drabbad. Det är viktigt att vaccinera sig för det finns stora risker med smittan, säger Tiia Lepp.

EU har som mål att smittan ska vara utrotad till 2010, men det ser mörkt ut.

FAKTA

Antal smittade i Sverige

1998 12

1999 21

2000 59

2001 5

2002 9

2003 3

2004 5

2005 13

2006 19

2007 1

2008 25

Siffrorna anger antalet rapporterade fall av mässling i Sverige. Sjukdomen går under smittskyddslagen, så alla fall ska rapporteras.

Källa: Smittsskyddsinstitutet (TT).

Symtom

Mässling smittar från åtta dagar efter smittotillfället fram till cirka fem dagar från det att utslagen syns.

Sjukdomsutbrottet kommer snabbt med hög feber, ögonirritation och torrhosta. Lymfkörtlarna på halsen kan svullna upp och ömma. På insidan av kinderna kan vit-grå saltkornsstora utslag uppstå. Dessa utslag kommer innan mässlingsutslagen visar sig.

Efter ett till två dygn kommer ett fläckigt, rött och sammanflytande utslag som börjar i ansiktet, ofta bakom öronen, för att sedan sprida sig ner över resten av kroppen.

Mässling orsakas av ett virus och är en av de mest smittsamma virussjukdomar som finns. Smittan är luftburen och smittar via luftvägarna eller ögonens slemhinnor.

Vaccination

Det finns inget annat sätt att skydda barn mot mässling än att vaccinera dem.

Idag ger man ett så kallat trippelvaccin som innehåller vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, så kallat MPR-vaccin. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges vid två tillfällen, vid 18 månader respektive sex till åtta års ålder.

Inför resa utomlands bör man vaccinera barn som är äldre än nio månader och som inte fått sin första dos MPR-vaccination. Om det vaccinerade barnet är yngre än 12 månader vid vaccinationstillfället ges en ny vaccination vid 18 månaders ålder.


Källa: vardguiden.se

ARTIKELN HANDLAR OM