Koppling mellan autism och regn

HÄLSA

I regioner där det regnar ovanligt mycket finns det fler barn som utvecklar autism.

Slutsatsen kommer från en studie gjord av amerikanska forskare.

Det kan finnas en koppling mellan väder och att barn får autism. Bakom studien står forskare vid Cornell University i USA skriver BBC. Resultatet har inte testat kliniskt och utförligare tester behöver göras för att man ska kunna dra några större växlar på studien.

Tre delstater i studien

Under de senaste tre decennierna har autism ökat kraftigt i USA. Tidigare utvecklade cirka 1 av 2500 barn funktionsnedsättningen, idag är siffran 1 på 150. Ökningen tros delvis bero på en större medvetenhet för autism.

Forskarna har studerat hälsan och vädret i delstaterna Kalifornien, Oregon och Washington mellan 1987 och 1999. Det visade sig att om det i en stat hade regnat mycket under barnens första tre levnadsår utvecklade fler barn autism.

I Oregon och Washington, som delas av Cascade Mountains, regnade det fyra gånger så mycket väster om området än öster. Det visade sig också att andelen barn med autism var dubbelt så många där klimatet var blötare än i den östra delen.

Mycket tv-tittande kan påverka

Det behöver inte finnas en direkt koppling mellan just regn och autism skriver forskarna. Även om det finns en möjlighet att kemikalierna i nederbörden kan påverka barnen.

Däremot kan ett regnigt klimat göra att barnen är inomhus mer och det kan ha inverkan på hälsan. Mindre lektid utomhus kan innebära mer tid framför tv:n och även en brist av D-vitamin. Faktorer som forskarna menar kan påverka en utvecklan av autism.

"Föga mer än gissningar"

Mark Lever, vd för den amerikanska nationella organisationen för autism, säger att studien är en i raden av undersökningar som har kommit senaste tiden.

– Några av dessa teorier är föga mer än gissningar eller är felaktiga, medan andra verkar mer lovande men behöver utvecklas. Hittills har dock mycket få kunnat styrkas med vetenskaplig forskning, säger han till BBC.

Enligt Lever har forskarna ännu inte kommit fram till vad som orsakar autism. Men många tror att genetiska faktorer kan ha betydelse.

Det är autism

Autism är en medfödd funktionsnedsättning som begränsar förmågan till ömsesidigt socialt samspel. Enligt Riksföreningen för autism brukar man uppskatta att ca 2 barn per 1000 har autism i Sverige. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen.