Stor risk för barnfetma i stressade familjer

Oro och hets påverkar barnens vikt negativt

HÄLSA

Enligt en ny avhandling från Linköpings universitet finns det ett samband mellan barnfetma och psykisk stress. Studien visar också att barnets självkänsla påverkas negativt av föräldrars stress.

Barn i familjer med en hög stressnivå löper två till tre gånger så stor risk att drabbas av fetma än de som växer upp i en stressfri miljö. Det visar en doktorsavhandling gjord av kognitionsvetaren Felix-Sebastian Koch vid Linköpings universitet.

Avhandlingen behandlar fyra studier som är baserade på data från 17 000 barn som föddes mellan den 1 oktober 1997 och den 31 oktober 1999 i sydöstra Sverige. De barn från familjer med hög stress drabbades lättare av fetma och hade även högre halter av stresshormonet cortisol, än de som växte upp i en mindre stressad miljö.

Sambandet mellan stress och fetma kan ha flera orsaker. Stress och dålig självkänsla kan framförallt leda till onödigt tröstätande. Men det kan också leda till en förändrad hormonbalans då insulinkänsligheten minskar och det sker en ökad lagring av energi.

Oroväckande siffror

I avhandlingen påvisas också en koppling mellan psykologisk stress hos föräldrarna och en sämre självkänsla hos barnen.

3 800 åttaåringar deltog i studien stress och självkänsla. De fick svara på frågor om fysiska egenskaper, färdigheter och talanger, psykiskt välmående, relation till familjen och relation till andra i omgivningen. I alla aspekter påverkades självkänslan negativt av hög stress i familjen.