Fler barn överlever svår cancer

HÄLSA

Tack vare nya individuellt skräddarsydda behandlingar överlever i dag hälften av de barn som drabbas av den mycket allvarliga cancersjukdomen neuroblastom.

Efter leukemi och hjärntumör är neuroblastom den vanligaste cancerformen hos små barn. I Sverige drabbas årligen ett 20-tal barn upp till omkring fyra år.

– Särskilt i högriskgruppen för att insjukna i neuroblastom, ungefär hälften av barnen med sjukdomen, överlevde så gott som inga barn alls så sent som på 1980- och 1990-talet. Men från omkring 2000 har vi haft en 50–60-procentig överlevnad, barnen förefaller botade och det är ett dramatiskt steg framåt, säger Per Kogner, barncancerforskare vid Karolinska institutet.

Förstår sjukdomen bättre

Bakom den kraftigt förbättrade prognosen ligger flera nya landvinningar inom genforskningen.

– Vi har en bättre biologisk förståelse av sjukdomen och kan sortera vilka barn som ska få den mest intensiva behandlingen. Vi vågar intensifiera behandlingen, de här små barnen tål mer behandling än vuxna, åtminstone per kilo, säger han.

Cancerläkarna sätter nu in starkare mediciner och har utvecklat nya behandlingskoncept, som stamcellstransplantation, strålning, trots risker för biverkningar, och behandling med a-vitamin.

Den här veckan möts 600 forskare i Stockholm för att diskutera de senaste rönen kring neuroblastom.

Skräddarsydd behandling

– Vi ska också börja ge barnen immunterapi. En stor del av mötet avhandlar nya skräddarsydda molekylärt styrda behandlingar. Vi vet vilka som ska ha sådana och vi vet att vi kan ge olika behandling till barn med olika biologi i sina tumörer, säger Per Kogner.

Dessutom kan barn med snällare tumörvarianter slippa från jobbiga strål- och cellgiftsbehandlingar.

– Vi kan undvika att ge dem strålning och nästan ingen cytostatika. Vi kan med samma biologiska metoder se vilka som botar sig själva, säger Per Kogner.

FAKTA

Neuroblastom

Neuroblastom är den vanligaste cancerformen hos barn, efter leukemi och hjärntumör. Varje år drabbas cirka 20 barn i Sverige. Det är främst barn under fyra år, fler pojkar än flickor, som drabbas. De flesta insjuknar före två års ålder.

Sjukdomen startar i nerver eller binjurar. Barnet har ofta inga symptom, sjukdomen upptäcks genom att föräldrar eller läkare känner en knöl. De elakartade tumörerna sitter oftast kring ryggraden och kan sprida sig till skelett, lever, lymfkörtlar och benmärg.

Tack vare nya skräddarsydda behandlingar lever omkring hälften av barnen med svår neuroblastom fem år efter diagnosen och de allra flesta av dessa blir botade för gott.

Källa: Barncancerfonden (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM