Flickor har ett bättre skydd mot autism

Fyra gånger fler pojkar drabbade

Foto: COLOURBOX
HÄLSA

Autism drabbar betydligt fler pojkar än flickor.

Nu har forskarna hittat bevis för att det beror på att flickor har ett medfött skydd.

Det finns många teorier kring varför så många fler pojkar får diagnosen autism jämfört med flickor. I Sverige har forskare i Stockholm och Göteborg försökt hitta bevis för att det är det kvinnliga könet som ger ett bra skydd.

I två oberoende studier har de granskat sammanlagt 9 900 tvåäggstvillingpar mellan nio och tolv år i Sverige och Storbritannien, för att se om syskon till flickor med uttalat autistiskt beteende har fler autistiska drag än syskon till pojkar med uttalad autism. Och så verkar det vara.

I studien som nyligen publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS skriver de att det här visar att det krävs fler genetiska riskfaktorer hos flickor än hos pojkar för att utveckla ett autistiskt beteende.

FAKTA

Autism

Autism är en medfödd funktionsnedsättning som ungefär 2 av tusen barn föds med. De här barnen får svårt att ta in och tolka information, framförallt när det gäller det sociala samspelet. Autistiska barn har svårt att sätta sig in i andra människors situation, svårt att samtala och förstå hur andra tänker. De har ofta ensidiga intressen och begränsad fantasiförmåga i lekar och beteende. De kan ha problem med att växla mellan olika aktiviteter eller byta tankespår och söker inte gärna ögonkontakt.

En del drabbas svårt med utvecklingsstörning, epilepsi och syn- eller hörselskada, medan andra får knappt märkbara symtom. Pojkar drabbas i högre grad än flickor och orsaken i de allra flesta fall är ärftlig.

Källa: Vårdguiden