Väntetider inom cancervården utreds

HÄLSA

STOCKHOLM (TT)

En omfattande kartläggning av väntetider och av hur patienterna bemöts ska göras på samtliga 75 cancerkliniker i landet.

- Man ska inte behöva vänta på cancerbehandling, det är oacceptabelt, säger socialminister Lars Engqvist.

Regeringen ger senare på torsdagen Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga väntetiderna på cancerklinikerna. Även vårdens kontinuitet, bemötandet av patienter och anhöriga samt personalsituationen ska utredas.

Larmen om långa väntetider för strålbehandling och operation av cancerpatienter har varit många på senare tid. Men det finns ingen nationell statistik om hur långa väntetiderna är. Orsaken är att cancerbehandling

räknas som akutsjukvård och då ska patienten få vård omedelbart.

- Den som får ett cancerbesked ska i princip få vård omedelbart. Vissa väntetider kan finnas om de är medicinskt acceptabla. För exempelvis bröst- och prostatacancer säger de medicinska riktlinjerna att behandlingen ska inledas inom 14 dagar. Men vissa rapporter visar på väntetider på sex-sju veckor och det är oacceptabelt, något kösystem får inte förekomma, säger Lars Engqvist till TT.

När det gäller cancervårdens kvalitet finns enligt Engqvist inte mycket att anmärka på. Det visar en tidigare utredning som Socialstyrelsen gjort av den

medicinska kvaliteten och patientsäkerheten på cancerklinikerna. Men i den utredningen ingick inte att titta på hur länge patienterna får vänta på sin behandling och därför behövs enligt Engqvist en ny utredning.

Han räknar med att kartläggningen ska vara klar under nästa år.

TT