"Fler kommer att drabbas av cancer"

Nätläsarna chattade med Cancerfondens vårdpersonal

HÄLSA

Anne Lindgren och Elizabeth Johnsson på Cancerfondens informations- och stödlinje svarade på nätläsarnas frågor om cancer.

Anne och Elizabeth: säger: Hej! Nu är vi här från Cancerfonden, välkomna att chatta med oss!

Steffo säger: Vad gör ni, egentligen? Jobbar ni för att förebygga cancer eller vad?

Anne och Elizabeth: säger: Vi informerar om cancer och cancerprevention. Det kan man kalla förebyggande. Cancerfonden finansierar forskning om cancer och vårdutveckling för cancerpatienter.

AH säger: Tur att ni finns! Hur får ni in pengar?

Anne och Elizabeth: säger: Cancerfonden samlar in pengar till sin verksamhet genom gåvor från allmänheten.

Steffo säger: Kan man dö av hudcancer?

Anne och Elizabeth: säger: Ja, om sjukdomen har hunnit sprida sig i kroppen innan den upptäcks.

Jimbo säger: Innebär en cancerdiagnos döden med tanke på alla nedskärningar inom sjukvården?

Anne och Elizabeth: säger: Nej, det är cirka 45000 personer i Sverige som får cancer varje år. Mer än hälften av dem blir friska.

Mimmi säger: Hur stor procent av bröstcanceroperade är det som får nya tumörer snabbt eller långt efter operationen?

Anne och Elizabeth: säger: Efter 5 år är 84% av alla som opererats för bröstcancer fortfarande friska och har alltså inte fått några nya tumörer.

Steffo säger: Varje dag läser man varningar om att än det ena, än det andra kan ge cancer. Är det verkligen så? Det känns som att man riskerar få cancer av allt...

Anne och Elizabeth: säger: Tobak är den absolut största orsaken till cancer, inte bara lungcancer.

Steffo säger: Hur pass vanligt är det med hudcancer nuförrtiden? Är det en överdriven bild som ges i media?

Anne och Elizabeth: säger: Hudcancer finns i tre olika typer. Alla tre typerna ökar i antal mycket beroende på våra solvanor. Vi bör alla skydda oss för solens skadliga UV-strålar, inte vistas i solen mellan 11-15 under sommaren. Att vara är OK, men huden bör skyddas av kläder, man kan även vistas i skuggan.

Kenth säger: Vad behöver vi förbättra inom cancervården anser ni?

Anne och Elizabeth: säger: Det är flera saker som behöver förbättras, rent medicinskt har vi en god cancervård i Sverige. Vi behöver dock ta hand om anhöriga och patienter genom att ge mer psykosocialt stöd. Väntetider behöver kortas genom att mer resurser ges för personal och utrustning.

Fler och fler människor kommer att drabbas av cancer eftersom vi blir äldre och äldre, vi behöver därför en långsiktig planering av cancervården.

Lennart säger: En enkel fråga: VAD är cancer? Varför börjar det bli en sådan cellbilldning i kroppen?

Anne och Elizabeth: säger: Cancer är en sjukdom i cellens arvsmassa. Under en lång period samlar cellen på sig fel i arvsmassan och till slut har en normal cell utvecklats till en cancercell som inte följer de regler som gäller för kroppens normala celler. Du kan läsa mer på www.cancerfonden.se

Sandra! säger: Ökar cancer eller minskar den ?

Anne och Elizabeth: säger: Cancerfallen ökar mycket beroende på att vi blir äldre och äldre och cancer i huvudsak drabbar människor över 65 år. Var tredje människa i Sverige kommer någon gång att få en cancerdiagnos.

Torbjörn Båth säger: Hur är cancerspridningen i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer? Finns det likheter eller tydliga skillnader?

Anne och Elizabeth: säger: Det ser ungefär likadant ut i de nordiska länderna. Skillnader finns däremot mellan U-länder och västvärlden mycket beroende på olika livsstilsfaktorer.

Clarah säger: Hur vanligt är det med caner i åldrarna 15-25?

Anne och Elizabeth: säger: Det är extremt ovanligt att få cancer i så unga år.

Kerstin säger: Är graviditet ngt som kan "sätta igång" t.ex. bröstcancer (hormoner etc.)?

Anne och Elizabeth: säger: Nej, normala hormonvariationer anses inte som en riskfaktor.

Lena säger: Är all tobak kraftigt cancerframkallande, dvs snus också?

Anne och Elizabeth: säger: Det pågår vetenskapliga studier angående snusets cancerframkallande risker, att snus inte är hälsosamt vet vi dock idag. Det är farligt för hjärta och blodkärl.

Loella säger: min pappa dog i cancer. Han kunde inte få all den behandling som en "frisk" kan eftersom han var hjärttransplanterad. VARFÖR!!!

Anne och Elizabeth: säger: Vissa behandlingar påverkar hjärtat negativt. För att få veta vad som verkligen gällde för din pappa måste du tala med den läkare som hade hand om din pappa.

Torbjörn Båth säger: Jag har själv haft problem med en hjärtinfarkt. Hur påverkar det risken för cancer? Finns det någor koppling där i mellan?

Anne och Elizabeth: säger: Nej, inte vad vi vet.

Dr zyme säger: hur långt har det gått när man får börja ta cellgifter?

Anne och Elizabeth: säger: Cytostatika kan användas för att bota en cancersjukdom till exempel vid leukemi. Cytostatika kan också ges som en tilläggsbehandling efter operation. Det även användas för att lindra en sjukdom och bromsa upp sjukdomsförloppet.

John-Robin säger: Finns det någon koppling mellan Alkohol och cancer?

Anne och Elizabeth: säger: Ja, vid vissa cancersjukdomar är alkohol en riskfaktor.

Sandra säger: Vilken är den farligaste cancerformen ?

Anne och Elizabeth: säger: Det finns flera cancersjukdomar som är mycket svåra att bota till exempel lungcancer och cancer i bukspottskörteln.

AH säger: Vilken typ av cancerforskning går pengarna till just nu mest?

Anne och Elizabeth: säger: Cancerfonden finansierar drygt 400 olika forskningsprojekt, de omfattar allt från grundforskning i laboratorium till klinisk forskning på sjukhusen.

Ellen säger: Vad ska man göra för att upptäcka cancern i tid??

Anne och Elizabeth: säger: Var uppmärksam på till exempel sår som inte läker, födelsemärken som förändrar sig, blödningar som du inte vet orsaken till,heshet som varar mer än tre veckor,ändrade avföringsvanor och knölar som inte försvinner. Det är viktigt att man som kvinna går på de kontroller man kallas till, mammografi och gynekologisk cellprovskontroll.

Caroline säger: Hur är det att möta patienter som just fått beskedet att de har cancer?

Anne och Elizabeth: säger: Alla människor reagerar olika på ett svårt besked. Att få en cancerdiagnos innebär för de allra flesta människor en kris. Det är viktigt att ha förståelse för personens känslor i samband med diagnosbeskedet.

Zil säger: är risken större att få cancer när man blir äldre?

Anne och Elizabeth: säger: Ja, två tredjedelar av alla som får en cancerdiagnos är mer än 65 år.

Felicia säger: Kan strålning från dataskärmar bidra till cancer?

Anne och Elizabeth: säger: Hittills finns inga studier som styrker det.

Tuvali säger: Vilken är den vanligaste cancer formen hos män?

Anne och Elizabeth: säger: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. År 1999 fick 7355 män i Sverige diagnosen.

Lennart säger: Hur får man reda på om man har cancer? Blodprov?

Går det att få en kontroll även vid vanlig hälsokontroll?

Anne och Elizabeth: säger: Cancer är mer än 200 olika sjukdomar med olika symtom och förlopp. Se ovan vad man bör hålla koll på.

Man kan inte diagnosticera cancer med ett vanligt blodprov. Vissa tumörer, till exempel prostatacancertumörer utsöndrar ett ämne PSA som man kan mäta i blodet via ett blodprov. Det kan tas vid en vanlig hälsokontroll. Ett förhöjt PSA-värde kan dock bero på annat, till exempel en infektion i prostatakörteln.

Caroline säger: Jag har min mobiltelefon på nattduksbordet när jag sover, kan strålningen ge cancer?

Anne och Elizabeth: säger: Det finns inga vetenskapliga studier som styrker det.

Ellen säger: Tror ni att vi kommer att kunna bota nästan alla former av cancer inom en rimlig framtid??

Anne och Elizabeth: säger: Cancerfondens visionen är att all cancer ska kunna botas. Mycket forskning bedrivs men all forskning tar lång tid.

Karin säger: Min mamma hade cellförändringar på äggledarna när hon var i min ålder. Går sånt i arv?

Anne och Elizabeth: säger: När man pratar om cellförändringar talar man om cellförändringr på livmoderhalstappen. Det går inte i arv.

Felicia säger: Är vegetarianer mer "skonade" från cancer än andra?

Anne och Elizabeth: säger: Det pågår mycket forskning angående sambandet kost och cancer. Man vet att det finns ämnen i kosten som kan vara cancerframkallande och ämnen som kan skydda från cancer. Rekommendationen är att kosten ska vara väl sammansatt och innehålla mycket frukt och grönt.

Loka säger: Hur gammal är man när man blir kallad på mammografi första gången? Är själv 26 och har inte kallad, kan det bero på att jag flyttat runt ett antal gånger?

Anne och Elizabeth: säger: Det är olika i olika landsting. Socialstyrelsen rekommendationer är att alla kvinnor mellan 40 och 74 år bör kallas regelbundet.

Alexandra säger: Hur vet man att man har bröstcancer?

Anne och Elizabeth: säger: Det vanligaste symtomet är en knöl i bröst eller armhåla. Om inte knölen försvinner bör man söka läkare.

Sandra säger: Finns det ngn telefonnummer - där man kan vända sig till er - för att bara prata ?

Anne och Elizabeth: säger: Ja, du är mycket välkommen att ringa till oss på Cancerfondens informations- och stödlinje, telefonnummer 020-222 111. Öppet varje helgfri vardag mellan 09-17. Du kan även maila till oss på [email protected]

Anne och Elizabeth: säger: Tack för att ni har tagit er tid att chatta med oss.

Hälsningar Anne och Elizabeth

Cancerfondens informations- och stödlinje

Moderator säger: Stort tack till Cancerfondens Anne och Elizabeth som chattade och tack till alla läsare som ställde frågor.

ARTIKELN HANDLAR OM