Frys grönsakerna så blir de nyttigare

Färska grönsaker innehåller ämnen som kan ge cancer

HÄLSA

De färska grönsakerna ser nyttiga ut.

Men de frysta innehåller mer vitaminer.

Foto: ÅSA SJÖSTRÖM
OMDISKUTERAT NYTTIGA . Forskarna är ense om de höga nitrathalterna i grönsaker men tvistar om frysta grönsaker är bättre.

På vintern är färska grönsaker ofta importerade och har legat länge på lager.

Nu hävdar forskare i Österrike att djupfrysta grönsaker ofta är både nyttigare och mer hälsosamma att äta.

- Resultatet förvånar mig inte. I vissa fall kan djupfryst vara bättre, säger Åke Bruce, professor i näringslära på Livsmedelsverket.

Frysning nyttig

Grönsaker som fryses ner snabbt efter skörden behåller mer näringsämnen. Djupfryst broccoli var i studien betydligt nyttigare än färsk importerad broccoli.

Färska förädlas

- I frysningen sker inga förluster. Men frågan är vad de jämfört med för

färska grönsaker. När det gäller ärtor finns det till exempel flera faktorer som kan påverka näringsinnehållet, säger Åke Bruce.

Odlingsförhållanden, sort, gödsling och tidpunkt för skörd avgör halten av vitaminer och mineraler.

- Färska grönsaker har ofta förädlats fram för att tåla lagring och långa transporter - utan att man har brytt sig om vitamin-innehållet.

Kan ge cancer

Dessutom visade den österrikiska studien från Austrian consumers association att flera av de färska grönsakerna innehöll sju gånger högre halter av ämnet nitrat än frysta grönsaker av samma sort.

Nitrat kan omvandlas till nitrit som i sin tur kan omvandlas till ett cancerframkallande ämne.

- Det finns mer än en anledning till varför jag föredrar frysta grönsaker framför färska grönsaker. Problemet med nitrater är en av dem, säger Konrad Brunnhofer, en av forskarna bakom den nya studien, till brittiska BBC News.

Men de uppgifterna är Åke Bruce skeptisk till.

- Det tror jag inte. Men det finns gränsvärden för nitrat i växter just för att det inte ska bildas för mycket nitrin.

Näring försvinner

Det finns risker även med djupfrysta grönsaker.

Viktiga näringsämnen kan lätt försvinna under tining eller om de tillagas fel.

- Bästa sättet att tillaga grönsaker är i mikrovågsugn. Det blir lite vätska och lätt att ta till vara vitaminerna, säger Åke Bruce.

Fatima Johansson