Feta riskerar cancer

HÄLSA

Överviktiga personer löper större risk än smala att drabbas av en rad former av cancer. Forskarna hävdar att 14 procent av de män och 20 procent av de kvinnor som dör i cancer gör det för att de väger för mycket.

Den nya studien baseras på 57 000 cancerdödsfall.

Magnus Sundholm