"Margarinet är farligt"

Cancerlarm om hälsomargarin

HÄLSA

Hälsomargarinet Becel anmäls till Livsmedelsverket.

Det innehåller höga halter av cancerogena PAH, enligt Sveriges konsumenter i samverkan.

Foto: JONAS BILBERG
Hälsomargarinet är skadligt och nu begär Livsmedelsverket att det stoppas.

Becel Proactiv har lanserats som ett nyttigt livsmedel och fått benämningen "functional food" för sin egenskap att sänka kolesterolvärdet i blodet.

Men nu menar Sveriges konsumenter i samverkan att margarinet inte bara är för dyrt, utan också skadligt. I ett brev till Livsmedelsverket kräver man att margarinet beläggs med säljstopp.

Bakgrunden är att man hittar dubbelt så höga halter av cancerogena PAH, polyaromatiska kolväten, än det tillåtna gränsvärdet.

"30 gånger farligare"

Enligt Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges konsumenter i samverkan, har margarinet analyserats på samma sätt som Livsmedelsverket tidigare testat olivoljor. De analyserna ledde till att fyra olivoljor fick säljförbud på grund av för hög PAH-halt.

PAH-halten är cirka två gånger högre i det förorenade margarinet än i den förbjudna olivoljan vilket, enligt larmet, skulle göra margarinet 30 gånger farligare.

Tonvis med margarin

Becel Proactive tillverkas och marknadsförs av den multinationella livsmedelsjätten Unilever. Margarinet började säljas år 2000. Försäljningen i Sverige ligger runt 300 ton om året, det mesta säljs i 250-gramsbyttor.

– Vi kan inte säga att det finns någon risk med att konsumera de här produkterna. Men vi ser ingen anledning för konsumenterna att lämna tillbaka dem, säger Ulf Tyrén, informationschef på Unilever.

Vad säger du till oroliga smörgåsätare med halvätna Becelbyttor i kylskåpen?

– Om de är oroliga kanske de ska avvakta med att äta produkten till dess Livsmedelsverket har fått sina testreslutat och kan bekräfta att det här inte är farligt.

Britt Peruzzi, Fredrik Rundkvist