Dödsfallen har ökat med 20 procent

HÄLSA

Den är Sveriges vanligaste cancersjukdom och drabbar bara män. Varje år orsakar prostatacancer omkring 2 500 dödsfall bland svenska män.

Motsvarande siffra för bröstcancer är 1 500. Sedan 1981 har dödligheten ökat med 20 procent och antalet män som nyinsjuknat i sjukdomen har fördubblats på bara fem år.

Varför?

– Främst beror det på att svenska män blir allt friskare och lever längre. Att allt fler män lämnar blodprovet PSA i samband med hälsokontroller har också betydelse. Med hjälp av blodprovet hittar vi så gott som alla tumörer i ett tidigt skede, säger Jonas Hugosson, professor i urologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Kosten spelar stor roll

Ingen vet exakt vad som orsakar prostatacancer, men det manliga könshormonet testosteron är en förutsättning för att cancern ska uppstå. Livsstil och miljö tros också spela en stor roll.

– Prostatacancer är mindre vanlig bland asiater. Risken för en japansk man som växer upp i USA att dö i prostatacancer är fem gånger högre än om han skulle växa upp i Japan. Det har sannolikt med den västerländska kosten och ett alltför högt kaloriintag att göra. Österländsk mat med mycket fisk, grönsaker och soja, kan i stället vara skyddande. Men det finns inga säkra bevis för detta, säger Jonas Hugosson.

I USA har risken för att dö i prostatacancer minskat de senaste åren. En trolig orsak är att man där rekommenderar alla män att PSA-testa sig. I Sverige är allmän provtagning en omstridd fråga.

– Det finns risk för överbehandling. Vissa cancerformer växer extremt långsamt och de skulle aldrig ge sig till känna om vi inte letade efter dem. Ett alltför okritiskt testande kan leda till att mannen åker på en operation som gör honom impotent och sänker livskvaliteten – för en sjukdom som han aldrig skulle ha fått några symptom av.

Men framtidsprognoserna är trots allt ljusa, anser professor Jonas Hugosson.

– Ingen annan cancersjukdom kan så enkelt undersökas med ett litet blodprov. Inom tio år har vi förhoppningsvis kunskap om vilka tumörer som behöver aktiv behandling och vilka som är relativt oskyldiga. Och då kommer vi att kunna minska dödligheten med prostatacancer.

Korta fakta om prostatacancer

5 frågor och svar om prostatacancer

Undersök dig själv!

Nneka Amu