Svensk läkare: Fascinerande att det har sådan effekt

HÄLSA

Fem typer av cancer. Ett botemedel räcker.

- Det låter fascinerande att det har effekt på så många tumörtyper, säger Per Ljungman, cancerläkare på Huddinge sjukhus.

Den nya metoden 2C4 är fortfarande på försöksstadiet, men de häpnadsväckande resultaten väcker uppmärksamhet bland forskare och cancerläkare världen över.

- Normalt sett är antikropparna riktade mot speciella cancerformer. En ny antikropp med en bredare attackpunkt är helt klart intressant, säger Per Ljungman.

Men han tycker det är för tidigt att väcka hopp hos svenska patienter. Det kan dröja innan metoden når Sverige, om den ens gör det.

- Det är ju en väldigt tidig klinisk prövningsstudie som görs under mycket reglerade former.

Att kombinera cellgift och preparatet epirubicin till kvinnor som drabbats av bröstcancer är inget nytt för de svenska cancerläkarna.

- Vi har lagt till epirubicin till yngre kvinnors behandling i tio år för att få bättre effekt. Det är lite farligare och ger lite mer biverkningar, säger Georg Engel, cancerläkare på Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset.

Kända kvinnor som drabbats av bröstcancer

Ingela Agardh.
Anastacia.
Ludmila Engquist.
D Springfield.

Kända män som har drabbats av prostatacancer

Ingvar Kamprad.
Bert Karlsson.
Owe Wiktorin.
Foto: FREDRIK HJERLING, AFTONBLADET BILD, LARS OTTOSSON
Sven Wollter.

Fatima Johansson