Miljöfaktorer bakom testikelcancer

Svensk studie förklarar varför länder drabbas olika hårt

HÄLSA

Miljöfaktorer i mycket tidig ålder, kanske redan i fosterstadiet, är troligtvis av avgörande betydelse för risken att utveckla testikelcancer som vuxen.

Det visar en ny svensk studie som på onsdagen publiceras i den ledande amerikanska cancerpublikationen Journal of the National Cancer Institute.

– Vi måste försöka identifiera dessa faktorer. Lyckas vi med detta blir det möjligt att ge råd om förebyggande åtgärder som kan bryta den pågående epidemin av testikelcancer, säger professor Anders Ekbom vid Enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska sjukhuset i Solna till Upsala Nya Tidning.

Antalet fall av testikelcancer varierar kraftigt mellan olika länder, men sjukdomen har ökat lavinartat i den industrialiserade världen under de senaste årtiondena.

– Ökningen och skillnaderna i förekomst mellan olika länder talar starkt för att påverkan av miljöfaktorer spelar en avgörande roll för risken att utveckla testikelcancer, säger Anders Ekbom.

Finlandsfödda följdes

Forskarna har därför undersökt förekomsten av testikelcancer hos drygt 93.000 män som fötts i Finland men som flyttat till Sverige, där förekomsten av testikelcancer är dubbelt så hög som i Finland.

Analysen visar att de finskfödda männen fortsätter att följa ett finskt mönster även efter att de har flyttat till Sverige, att förekomsten av testikelcancer fortsätter att vara hälften så hög som hos män födda i Sverige. Oberoende av hur länge de bott i Sverige fortsätter männen att ha den lägre finska nivån av testikelcancer.

Detta gäller även män som flyttade till Sverige redan som småbarn.

– Miljöfaktorer som männen utsatts för efter ankomsten till Sverige verkar alltså ha saknat betydelse för deras risk att utveckla testikelcancer. Detta talar för att det i stället var faktorer som verkade mycket tidigt i livet, kanske redan under fosterstadiet, som avgjorde detta, säger Anders Ekbom.

Vilka faktorer som styr att man utvecklar testikelcancer i vuxen ålder är oklart. Enligt Anders Ekbom är det nu forskarnas uppgift att försöka identifiera de omgivningsfaktorer som för 20-30 år sedan skapade olika förekomster av testikelcancer i Sverige och Finland.

TT