Enzym gör att storrökare inte får cancer

HÄLSA

Ett enzym som reparerar DNA kan vara förklaringen till att de flesta storrökare klarar sig från lungcancer. En israelisk forskargrupp har upptäckt att aktiviteten hos enzymet OGG är lägre hos rökare som drabbas av lungcancer jämfört med friska rökare.

Deras resultat är publicerade i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

Sambandet mellan rökning och lungcancer är känt sedan länge. Ändå är det bara tio procent av storrökarna som drabbas. (TT)