Fler överlever cancer

Störst förbättring för barn som drabbats av cancer

HÄLSA

STOCKHOLM

Den som drabbas av cancer i dag lever fyra år längre än den som drabbades på 60-talet.

Bäst prognos har barn som får cancer, 85 procent av barnen lever efter fem år. Motsvarande siffra för 40 år sedan var 35 procent.

Socialstyrelsens genomgång av canceröverlevnaden de senaste 40 åren visar att allt fler lever allt längre efter en diagnostiserad cancer. De positiva siffrorna gäller nästan inom alla cancerformer. Undersökningen omfattar mer än en miljon cancerpatienter.

Den förväntade återstående livslängden för den som får sin diagnos i dag är sju år längre än för den person som fick sin cancerdiagnos på 60-talet. Av dessa sju år beror tre på att cancerformer med dålig prognos har minskat, resterande fyra beror på tidig upptäckt, bättre vård och mediciner.

Barn lever längre

Den mest påtagliga förbättringen ser man hos barn som drabbats av akut lymfatisk leukemi. Överlevnaden har förbättrats från 4 procent i mitten av 60-talet till nära 90 procent för dem som diagnostiserades under mitten av 90-talet.

Överlevnaden har även förbättrats inom de vanligaste cancerformerna för kvinnor och män: bröstcancer och prostatacancer.

Av de kvinnor som drabbades av bröstcancer på 60-talet levde 65 procent efter fem år. I mitten av 90-talet var siffran 84 procent. Förbättringarna beror dels på att bröstcancer upptäcks tidigare med mammografi, dels på förbättrade behandlingsmetoder.

Tidigare diagnos

Även prognosen för män som får prostatacancer har förbättrats. I mitten av 60-talet var femårsöverlevnaden 45 procent. I mitten av 90-talet levde drygt 70 procent efter fem år. En anledning till förbättringen är att män får diagnosen tidigare.

Statistiken visar ingen påtaglig förbättring för kvinnor som får livmoderhalscancer medan bättre behandlingsmetoder anses har ökat överlevnaden markant för män med testikelcancer, från knappt 50 procent till 95 procent.

Överlevnaden i tjock- och ändtarmscancer har förbättrats för både män och kvinnor. Ökad kunskap om solens risker har också minskat förekomsten av malignt melanom.

Däremot har överlevnaden i magsäckscancer bara ökat marginellt. Sämst prognos har de som drabbas av cancer i lungan, bukspottkörtel och lever.

Fler kvinnor får lungcancer

Det finns skillnad i överlevnad mellan män och kvinnor. Kvinnor har till exempel bättre överlevnad i ändtarmscancer, lungcancer och hudcancer. En anledning till detta kan vara att kvinnor är mer hälsomedvetna och därför söker vård tidigare när de får symtom.

Oroande är dock att fler kvinnor drabbas av lungcancer. För personer under 55 år är lungcancer sedan slutet av 1990-talet vanligare hos kvinnor än hos män. 80-90 procent av all lungcancer beror på rökning.

Ullacarin Sundin/TT

ARTIKELN HANDLAR OM