Östrogen ökar risken för nya bröstcancertumörer

Forskare avbröt studie - återfalls- risken för hög

HÄLSA

Östrogen ökar risken för återfall bland bröstcancerdrabbade.

Upptäckten gjorde att forskarna var tvungna att avbryta en pågående studie - risken för återfall var för hög.

Sedan tidigare är det känt att den behandling kvinnor får för klimakteriebesvär, östrogen tillsammans med progesteron, ökar risken för bröstcancer. Tidigare studier visar däremot att östrogen kan skydda kvinnor som haft bröstcancer.

– De studierna var så kallades observationstudier. Vi tyckte att det var viktigt att utreda hur det låg till, säger Lars Holmberg, professor på regionalt enkologiskt centrum i Uppsala.

Fick nya tumörer

Tillsammans med Radiumhemmet i Stockholm inledde de 1997 studierna. Sammanlagt skulle 1 300 kvinnor delta i studien. Men att rekrytera gick trögt. Och sedan slog kontrollgruppen larm. Alldeles för många i gruppen som fick östrogen fick återfall eller nya tumörer, 26 kvinnor jämfört med sju i gruppen som inte fick östrogen.

– Det är en tydlig skillnad, säger professor Lars Holmberg.

Båda studierna, med sammanlagt 800 kvinnor avbröts genast.

Blev ni förvånade?

– Ja. Vi hade ju inte gjort studien om vi trott att utfallet skulle bli så här men också med tanke på tidigare studier.

Vad betyder det här för sambandet mellan östrogen och tidigare friska kvinnor som drabbas av bröstcancer?

– Det är ju en stötefråga. Hur mycket påverkar östrogenet och hur mår patienten utan det? Dessutom kommer ju en del bröstcancerpatienter tidigare i klimakteriet eller får värre besvär på grund av sin behandling. Men det är helt klart att situationen är liknande.

Bör man till och med rekommendera friska kvinnor att inte ta östrogen?

– Nej, jag kan inte göra en sådan rekommendation. Men man bör väga för- och nackdelar noga mot varandra. Och helt klart är att en slentrianmässig långtidsförskrivning av östrogen inte är att rekommendera.

Enligt Lars Holmberg går det inte att säga något om att kvinnor som har bröstcancer i släkten bör undvika hormonet. Men tillägger att man inte bör addera ytteligare en risk.

I snitt började kvinnorna i studien att behandlas 2,5 år efter det att de blivit behandlade för cancer. Återfallet eller nya tumörer dök upp efter i snitt två år.

Tidigare artiklar

Alexandra Forslund

ARTIKELN HANDLAR OM