Vaccin mot lungcancer på väg

Tre patienter blev helt friska

HÄLSA

Ett vaccin mot lungcancer har blivit testat på 43 patienter i USA.

Hos tre av patienterna med långt framskriden cancer försvann sjukdomen helt.

- Det är ett bra resultat, säger Giuseppe Masucci, överläkare vid Radiumhemmet i Stockholm.

En forskargrupp vid Baylor University Medical Center i Dallas i USA har framställt vaccinet .

De anser själva att det är för tidigt att säga att man funnit en bot mot lungcancer.

Men de hoppas att de funnit en början till en verksam medicin mot lungcancer, en sjukdom som växer snabbt och är svår att bota.

43 patienter deltog i forskningen. De hade olika långt framskriden lungcancer. Hos några var den långt gången, hos andra precis i början.

Tre blev helt friska

Varannan vecka blev de vaccinerade med mellan tre och sex vaccinationer.

Tre patienter med långt framskriden cancer fick uppleva att cancern försvann helt. De blev alltså friska, enligt forskarnas rapport.

Två av dem hade tidigare blivit behandlade med cellgifter vilket inte hade fungerat.

För sju av de 43 patienterna stannade cancerns spridning upp. Först efter mellan knappt fem månader och nästan två år började den växa igen.

Forskarna skapade vaccinet med hjälp av patienternas egna tumörer. Det innehöll celler från tumörerna.

En gen kalllad GM-CSF placerades i tumörcellerna. Då förändrades cellernas yta på ett sätt som fick kroppen att känna igen dem som cancerceller.

Immunförsvaret aktiverades och skickade ut lymfocyter.

- Vi försöker få lymfocyterna att identifiera cancercellerna och bekämpa dem, precis som de gör med influensa och andra virus, säger John Nemunaitis, onkolog och forskare i pressmeddelandet från Baylor University Medical Center.

Framgångsrik behandling

Giuseppe Masucci, docent och överläkare vid Radiumhemmet i Stockholm gläds åt resultaten.

Han arbetar själv med metoden att vaccinera för att få igång immunförsvaret. Då har det gällt äggstockscancer och hudcancer.

Han har inte tidigare hört talas om försök att vaccinera mot lungcancer.

- Det är helt möjligt att det fungerar. På olika håll i världen har man använt den typen av terapi i tio-15 år. Redan 87 började man prova på melanom och njurcancer, säger Giuseppe Masucci till aftonbladet.se.

- Det är perfekt att de nu har gjort det med lungcancerpatienter. Tre patienter som blivit friska av 43 är ett bra resultat.

Han har själv framgångsrikt behandlat flera patienter med hudcancer med metoden.

- Den är inte perfekt och den är under utveckling. Men det som ger hopp åt oss som tror på metoden är att vi ser att den funkar på en del patienter som inte alls får någon hjälp av strålning eller cytostatika.

Tidigare artiklar:

Simone Söderhjelm