Svenskar spårade cancerns ursprung

HÄLSA

En ny svensk upptäckt förbättrar chanserna till effektiv behandling av cancer.

Enligt forskarna vid Lunds universitet är alla typer av sjukdomen i grunden lika - tvärtemot den etablerade uppfattningen.

Det svenska forskarlagets sensationella upptäckt presenteras i dag i ansedda facktidskriften Nature Genetics.

En tidigare etablerad sanning inom cancerforskningen säger att det finns två typer av cancer - leukemier som drabbar ämnen i blodet och så kallade solida tumörer som växer i olika vävnader. De olika typerna sägs skilja sig åt på sätten cancerprocessen startar.

Alla typer är lika

Men nu har svenskarna kommit fram till att all cancer är i grunden lika.

- Vid blodcancer är det sedan länge fastställt att cancerutvecklingen startar med fel i kromosomerna. Det vanligaste är att var sin bit på två kromosomer bryts sönder och byter plats, säger Felix Mitelman, professor i klinisk genetik vid Lunds universitetssjukhus, till SvD.

Bättre behandling

Det svenska forskarlaget menar, efter att ha studerat 45 000 mänskliga cancerfall, att även de solida tumörerna uppkommer på samma sätt.

Upptäckten kan möjliggöra nya behandlingsmetoder vid solida tumörer, som utgör merparten av cancersjukdomarna.

Johan Edgar