Mobilen ingen cancerrisk

Forskare: Strålning kan inte kopplas till hjärntumörer

HÄLSA

Forskarna bakom en dansk studie på 1249 personer kan inte hitta någon koppling mellan användningen av mobiltelefoner och risken att drabbas av hjärntumörer.

Resultaten publiceras i kommande nummer av medicintidskriften Neurology.

Av personerna i undersökningen hade 427 drabbats av hjärntumör och resten var friska kontrollpersoner. Forskarna frågade deltagarna hur ofta och länge de brukade tala i mobilen, samt hur länge de hade haft en sådan i sin ägo. Ett slumpvis urval av svaren kontrollerades sedan mot uppgifter från telefonbolag, och det visade sig att folk kom ihåg exempelvis antalet samtal ganska väl, medan de hade svårare att minnas samtalstiderna. Rimligtvis svarade de båda grupperna fel i samma utsträckning, skriver forskarna, och därmed ska inte resultatet bero på någon sådan systematisk felkälla.

Inget samband till tumörens placering

Forskarna fann heller inget samband mellan mobilanvändning och tumörernas placering hos dem som hade insjuknat. Det var alltså inte vanligare med tumörer på vänster sida av huvudet bland dem som uppgav att de brukade ha telefonen tryckt mot vänster öra, och tvärt om.

Den danska studien visar samma sak som de allra flesta vetenskapliga granskningar av de eventuella riskerna med mobilstrålning. Å andra sidan är mobiltelefoner ett relativt nytt fenomen och de möjliga hälsoeffekterna kanske inte har hunnit visa sig än, skriver forskarna, som konstaterar att bara ett fåtal av deras studiepersoner hade använt mobiltelefon regelbundet de senaste tio åren.

Sara Rosén/TT