Läkare missade cancer

HÄLSA

En läkare vid ett Norrlandssjukhus har varnats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), sedan han felbedömt ett provsvar.

Analysen av en bit av livmodertappen hos en kvinna i 55-årsåldern visade på cancer i ett långt framskridet stadium.

Enligt läkarens bedömning handlade det bara om cellförändringar och kvinnan planerades in för nya kontroller längre fram. Felet upptäcktes ett halvår senare när kvinnans journal granskades av andra skäl.

Läkaren har medgett felbedömningen.

TT