Enkelt test avslöjar tidig lungcancer

HÄLSA

Ett enkelt test kan avslöja lungcancer i ett tidigt stadium. Testet görs på cellprover som tagits på insidan av kinden.

150 lungcancerpatienter och tusen personer som är i farozonen för sjukdomen har ingått i en kanadensisk studie av metoden. 60 procent av cancerfallen upptäcktes tidigt.

Fördelen med det enkla testet är att metoden inte kräver specialistkompetens; allmänläkare och tandläkare kan använda den.

Upptäcks ofta sent

Ju tidigare upptäckt desto bättre chans till framgångsrik behandling av de lungcancersjuka, betonar forskarna bakom studien. Oftast upptäcks sjukdomen sent.

I Sverige dog 3 123 människor i lungcancer 2003 och 2 994 fick diagnosen samma år. Därmed är lungcancer den cancerform som tar flest svenskars liv.

”Än behöver mer göras”

Resultaten av studien redovisades vid en konferens som American College of Chest Physicians hållit i Montreal.

Brittiska cancerspecialister anser att metoden behöver utprovas ytterligare innan den kan bli allmän, säger BBC på sin hemsida. Bland de tveksamma är professor Michael Seckl vid Cancer Research UK.

– Detta arbete är intressant men i ett tidigt skede.

Forskarna bakom studien anser att testmetoden är lämplig i första hand i högriskgrupper.

– Men än behöver mer göras.

Bakom metoden ligger kanadensiska forskarföretaget Perceptronix.

TT