Oralsex kan ge cancer i munnen

Tandläkare uppmanar till avhållsamhet från oralsex

HÄLSA

Malmö

I en ny svensk undersökning bekräftas sambandet mellan papillomvirus och munhålecancer.

Detta vårtvirus är sedan tidigare starkt förknippat med uppkomsten av cancer i livmodern.

- Undvik oralsex, lyder budskapet från tandläkaren Kerstin Rosenquist.

Risken för att få cancer i munnen efter oralsex är liten. Men för dem som smittas i munnen med ett speciellt papylomvirus, så kallat högrisk-HPV, finns en uttalad risk.

Kerstin Rosenquist har jämfört 132 cancerpatienter i Sydsverige med en kontrollgrupp på 320 friska. I cancergruppen var 36 procent bärare av högrisk-HPV, i kontrollgruppen bara en procent.

Resultatet presenteras i en avhandling vid Malmö högskola och ligger i linje med tidigare studier.

Förra året rapporterade franska forskare att patienter med munhålecancer som infekterats med viruset hade haft oralsex tre gånger oftare än de som inte dragit på sig virusinfektionen.

Cancer i munhålan är vanligast hos män i övre medelåldern.

- Men under senare årtionden har sjukdomen ökat bland unga individer och vi vet inte varför. Man kan spekulera i om virus är en av faktorerna, säger Kerstin Rosenquist till TT.

Rökning och hög alkoholkonsumtion är sedan tidigare kända som de viktigaste riskfaktorerna. Däremot finns inget samband med snus av den sort som används i Sverige.

Ett annat gott råd från Kerstin Rosenquist är att gå regelbundet till tandläkaren. De första symptomen på munhålecancer kan vara svåra att upptäcka själv. Tidig diagnos är viktig, för annars kan cancern hinna sprida sig till närliggande lymfkörtlar.

Dessutom är dålig munhygien, många tappade tänder och dåligt fungerande tandproteser i sig riskfaktorer för sjukdomen.

Hög dödlighet

Cecilia Klintö/TT