”Snus ger cancer”

Folkhälsoinstitutet i ny rapport

HÄLSA

Svenskt snus är cancerframkallande. Störst risk löper snusare att drabbas av cancer i bukspottkörteln.

Den slutsatsen drar Statens folkhälsoinstitut, som gått igenom forskningen på området.

Foto: Daniel Halldin

Folkhälsoinstitutet presenterade i dag den största undersökning som gjorts om svenskt snus. Forskarna grundar sina slutsatser på de senaste årens studier, och skriver i rapporten att resultaten vid en sammanvägd bedömning talar för att svenskt snus ökar risken för cancer i bukspottkörteln och munhålan.

”Sämst prognos"

– Vi har tagit ett ordentligt grepp på ett antal studier, säger Olof Nyrén, professor vid Karolinska institutet, till aftonbladet.se.

”Den cancerform för vilka de epidemiologiska indicierna är starkast, är cancer i bukspottkörteln”, skriver forskarna.

– Det är den cancerform som har den sämsta prognosen. Merparten av patienterna dör inom ganska kort tid, säger professor Olof Nyrén.

Exakt hur mycket större risken att drabbas av cancer är för en snusare, kan forskarna inte säga.

– Vi kan bara dra slutsatsen ATT det uppenbarligen finns ett samband mellan snus och några cancerformer, säger Olof Nyrén.

Forskningen ger inget stöd för att snusande ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Däremot är risken att dö högre om en snusare drabbas av till exempel hjärtinfarkt, än om en person som inte snusar gör det, enligt rapporten.

Fler och fler snusar

Förra året snusade nästan 900 000 svenskar dagligen - 22 procent av männen, och tre procent av kvinnorna. Antalet snusare ökar hela tiden, och är flest i de yngre åldersgrupperna (18-29 år). Forskarna på Folkhälsoinstitutet oroas över att rökförbudet på krogen, som infördes i somras, kan komma att öka förbrukningen av snus ytterligare.

Vissa studier tyder även på att snus kan öka risken för högt blodtryck och diabetes. Det finns även indikationer på att barn riskerar att födas för tidigt om mamman snusar under graviditeten.

Folkhälsoinstitutet vill dock inte dra några säkra slutsatser om detta eftersom underlaget inte är tillräckligt.

Rapporten får hård kritik

Läs mer

Mia Carron

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer