Ny varning för solarier

Kan öka risken för hudcancer

HÄLSA

Att sola i solarium för att bli sommarbrun gör mer skada än nytta.

Nu kommer ännu en varning från Statens strålskyddsinstitut (SSI) sedan en av EU:s vetenskapliga kommittéer dragit slutsatsen att solariesolning kan öka risken för malignt melanom, hudcancer.

Foto: Peter Kjellerås

EU-kommissionen uppmärksammade solarieanvändningen efter det att flera EU-länder infört olika restriktioner sinsemellan. Kommissionen ställde därför en rad frågor till en kommittén som bjudit in flera olika intressenter att yttra sig.

De nordiska hälso- och strålskyddsmyndigheterna framför gemensamt sin syn på solarier och betonar att man avråder från användning i kosmetiskt syfte. Man framhåller också att det inte är rimligt att tillåta solarier som är starkare än tropisk sol.

TT