Vaccin effektivt mot flera cancertyper

Svensk forskare: En rimlig hypotes

HÄLSA

Det vaccin som visat sig verksamt mot livmoderhalscancer bör fungera mot vissa andra former av cancer, enligt svenska forskare.

Detta eftersom livmoderhalscancer till stor del orsakas av ett virus kallat humant papillomvirus (HPV). Sven-Erik Olsson, docent och verksamhetschef vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus, säger till TT att samma variant av viruset kan ge upphov till annan cancer.

– Det förefaller som att det är inblandat i cancer som drabbar slemhinnor – cancer i munhålan, tonsillerna, struphuvudet och analkanalen, säger han.

Rimlig hypotes

Vaccination mot HPV hindrar att människor angrips av viruset och borde därför förhindra att även dessa former av cancer utvecklas, resonerar Olsson.

– Det är en hypotes, men den känns rimligt.

Ännu finns dock inte data för att stödja hypotesen. Hittills har enbart försök att vaccinera kvinnor mot livmoderhalscancer dokumenterats. Studien, som presenterades i höstas, omfattade nära 12 000 kvinnor från 13 länder, varav 850 svenska. Den visade att vaccinet gav ett nära hundraprocentigt skydd mot de cellförändringar som ofta föregår livmoderhalscancer.

Olsson var koordinator för den svenska delen av studien. I arbetet med resultaten har han funnit ytterligare en skyddsmekanism – nämligen hos kvinnor som vaccinerats efter det att de infekterats med HPV. Trots att de redan var smittade utvecklade 30 procent färre cellförändringar, jämfört med placebogruppen.

– Det verkar som om vaccinet skulle ha ett värde även för dem, konstaterar Olsson som ska presentera rönen på en internationell konferens i Paris i nästa vecka.

Oro och trötthet

Olsson talade med TT sedan patientorganisationen Gynsam presenterat en undersökning som gjorts bland deras medlemmar. Enligt Gynsam drabbas omkring 32 000 svenskor av cellförändringar och 1 000 svenskor av gynekologisk cancer varje år. Av dem som behandlats för någon av sjukdomarna uppger 78 procent att de har bestående problem som oro och ångest (27 procent), trötthet (24 procent), sexuella problem (24 procent) och problem med mage och tarmar (22 procent).

Läs mer:

Christina Magnergård Bjers/TT

ARTIKELN HANDLAR OM