Rökning ökar risken för magcancer

Magsårsbakterie annan riskfaktor, enligt svensk studie

HÄLSA

Rökning ökar risken för cancer i större delen av magen och det gör också magsårsbakterien Helicobacter pylori.

För den som både röker och bär på bakterien är risken cirka elva gånger större, enligt en ny avhandling.

Malmöläkaren Henrik Simán har följt upp nästan 33 000 Malmöbor som deltog i hälsoundersökningar mellan 1974 och 1992. Eftersom blodproverna sparats har det i efterhand gått att kontrollera vilka som bar på antikroppar mot magsårsbakterien.

Med hjälp av cancerregistret har forskarna tagit reda på vilka som drabbats av magcancer i genomsnitt nio år efter att blodprovet togs.

Bakterien kan kopplas till cancer i ungefär fyra femtedelar av magen, nedanför den del av magen som kallas kardia.

Bekräftar samband

Undersökningen bekräftar tidigare kända samband

– Det här är ytterligare en pusselbit. Det främsta värdet med vår undersökning är att vi använt en annan design, att vi tittat på blodprover tagna många år före insjuknandet i cancer, säger Henrik Simán till TT.

De flesta som bär på Helicobacter pylori märker det aldrig. I Sverige är det ungefär en tredjedel av befolkningen. Det är en internationellt sett låg andel, troligen på grund av hög levnadsstandard och god hygien.

Läs mer:

TT