Snart finns vaccin mot livmoderhalscancer

Godkänns inom kort i Europa

HÄLSA

Snart väntas Gardasil, ett första vaccin mot livmoderhalscancer, godkännas i hela Europa. Vaccinet har visat sig vara mycket effektivt mot de två virustyper som orsakar 70 procent av alla cancerformer i livmoderhalsen.

Varje år behandlas 30 000 svenska kvinnor för olika typer av förstadier till livmoderhalscancer. Av dem insjuknar drygt 400 kvinnor i cancer, och omkring 150 avlider varje år till följd av sjukdomen.

Nu är det första vaccinet mot livmoderhalscancer snart här. Såväl FDA som EMEA, läkemedelsmyndigheterna i USA respektive EU, har uttalat sig positivt om vaccinet och EU-kommissionen väntas inom kort ge sitt tillstånd till att det börjar marknadsföras.

”Ingen mening”

Men Viveca Odlind, professor i gynekologi vid Läkemedelsverket, rekommenderar inte alla kvinnor att omedelbart gå och vaccinera sig.

– En vaccination sker helt och hållet i förebyggande syfte. Om du redan är smittad eller haft cellförändringar har inte vaccinet någon läkande effekt, säger hon.

Livmoderhalscancer orsakas av ett sexuellt överförbart virus, humant papillomvirus (HPV). Alla som någon gång har haft oskyddat sex riskerar således att ha smittats – och då hjälper inte vaccinet.

I stället är det barn, som ännu inte begått sin sexuella debut, som har störst nytta av Gardasil.

– Läkemedelsverket har inget mandat att föreslå ett nationellt vaccinationsprogram, det är en vårdpolitisk och ekonomisk fråga som Socialstyrelsen, landstingen och kommunerna måste ta ställning till. Men min personliga åsikt, som gynekolog, är förstås att det vore väldigt önskvärt, säger Viveca Odlind.

Cellprover kvar

Hon poängterar dock att ett vaccin inte kan ersätta dagens cellprover – i varje fall inte inom en överskådlig framtid.

– Gardasil har visat sig ge ett effektivt skydd mot de två virustyper som orsakar 70 procent av all cancer i livmoderhalsen. Men det innebär att 30 procent av all cancer orsakas av andra virustyper – och dem finns det i dag inget skydd emot.

– Dessutom kommer det att dröja generationer innan så många är vaccinerade att det skulle vara möjligt att förändra cellprovtagningen. Det är viktigt att framhålla att den måste leva kvar vid sidan om ett eventuellt vaccinationsprogram, säger Viveca Odlind.

Även pojkar kan vaccineras

Annica Lundbäck