Testa dig för cancer – hemma

Unikt försök i Uppsala visar goda resultat

HÄLSA

Alla vuxna kvinnor i Sverige kallas till gynekologisk hälsokontroll med cellprovtagning vart tredje år. Syftet är att hitta förstadier till livmoderhalscancer.

Men många kvinnor struntar i att testa sig. Nu har forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala utvecklat ett självtest, skriver Dagens Medicin – och resultaten är goda.

1 000 kvinnor i Uppsala som uteblivit från cellprovtagning har erbjudits att på egen hand testa om de har smittats av humant papillomvirus, HPV. Det är detta virus som orsakar de cellförändringar på livmoderhalstappen, som i sin tur kan leda till cancer.

Lämnas i brevlådan

Kvinnorna har fått hem ett paket i brevlådan med en plaststav, ett rör, en bruksanvisning och ett förfrankerat returkuvert. Plaststaven förs upp i slidan tills det tar stopp, vrids runt ett varv och tas ut igen. Staven stoppas i röret, röret läggs i kuvertet och kuvertet lämnas i närmaste brevlåda.

– Mellan 40 och 60 procent av kvinnorna, det ser lite olika ut för olika åldrar, har valt att göra testet och skicka in det till oss. Det är alltså kvinnor som tidigare inte kommit till hälsokontrollerna, och som vi har nått på det här sättet i stället, säger Erik Wilander, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Känsligare test

Testerna har varit mycket effektiva. Flera förstadier till cancer, samt ett cancerfall, har upptäcks och behandlats.

– I och med att det här testet letar efter HPV, viruset som orsakar cellförändringarna, är det betydligt känsligare än de cellprovtagningar som görs hos barnmorska. Det är helt enkelt ett bättre och säkrare test, säger Erik Wilander.

– Nackdelen är att det också hittar många fall av HPV som ännu inte utvecklats till cellförändringar, eller inte alls kommer att göra det. Det gäller framför allt hos unga kvinnor, fortsätter han.

Nio av tio testar hellre hemma

Kvinnorna själva är nöjda. I en undersökning på sjukhusets gynmottagning svarar nio av tio kvinnor att de hellre skulle vilja göra testet hemma än hos barnmorskan.

– Jag tycker att alla kvinnor över en viss ålder, kanske kring 40, 45 år, skulle erbjudas det här som ett alternativ. För medelålders och äldre kvinnor är det ett bättre test än den cellprovtagning som görs i dag, det kostar inte mer och kvinnorna vill själva ha det. I och med att det är så pass känsligt skulle det dessutom räcka att göra testet vart sjätte år – och vi skulle ändå upptäcka fler förstadier till cancer än vi gör i dag, säger Erik Wilander.

– Det finns ingen anledning att tvinga kvinnor att lägga sig i gynstolen hos barnmorskan om de inte vill.

Läs mer:

Annica Lundbäck

ARTIKELN HANDLAR OM