Ditt barn kan få astma av smutsig luft

Fysisk träning ökar risken

HÄLSA

Luftföroreningar kan orsaka astma hos barn.

Speciellt de som utövar någon sport där luften är dålig, visar ny studie.

För första gången har forskare kunnat visa att barn som andas in mycket förorenad luft lider mycket större risk att drabbas av astma, enligt en amerikansk studie som gjort under tio års tid och publiceras under fredagen i Lancet medical journal. Fysisk träning ökar risken för att utveckla eller förvärra astma.

Forskare anser att studien är det starkaste beviset hittills att oren luft inte bara förvärrar astma hos barn utan att det kan vara en av orsakerna bakom den livshotande sjukdomen, enligt Washington Post.

Lungorna trycks samman

Astman är idag en av de mest allvarliga sjukdomarna band barn och unga och cirka 9 miljoner barn lider av det bara i USA.

Den som lider av astma känner det som att lungorna trycks samman eller som om de andas genom ett litet sugrör.

- Vi har känt till tidigare att luftföroreningar kan utlösa astmaattacker. Studien visar att även ett dåligt ozonlager kan orsaka astma, säger Alan Lloyd, vid det amerikanska miljöskyddsverket, som deltagit i studien som utfördes vid universitetet i Kalifornien.

De nya rönen kan väcka debatten världen över om hur snabbt och hur effektivt luften kan rengöras från olika former av föroreningar som framförallt är en biprodukt av dagens industri

I studien observerades 3 535 barn under fem år i 12 olika kommuner i Kalifornien, som en del av den 10-åriga studien. Hälften av barnen bodde i de mest förorenade områdena och hälften i betydligt renare områden. De två grupperna jämfördes med varandra.

Aktiva mest utsatta

Vidare jämfördes barn som var fysiskt aktiva, till exempel genom fotboll, basket, baseball, tennis och simning. Deras testresultat jämfördes, med barn som inte rörde sig så mycket. Barnen som höll på med sport skulle börja i 9-årsåldern och hålla på med sporten under fem år.

Forskarna upptäckte att 265 av barnen fick diagnosen astma under studien och den största delen var sådana som motionerar mycket i förorenade städer.

- Den här forskningen visar i motsats till tidigare kunskap att ozon påverkar utvecklandet av astma, säger Rob McConell vid UCLA, till Washington Post.

Slutsatsen är enligt honom att motion är hälsosamt för barn av många orsaker och barn ska utvecklas till att delta i lagsporter.

- Men de dagar då luftföroreningshalterna väntas bli extra höga eller i sådana områden kan tiden begränsas, säger Rob McConell.

Annika Sohlander