Naturläkemedel kan vara ett alternativ

HÄLSA

Allergiker söker sig allt oftare till alternativ medicin.

Många av dem upplever sig dessutom friskare efteråt. Det visar en studie som pågår vid Linköpings universitet.

Anna Kullberg, sjuksköterska och doktorand vid Tema och kommunikation på Linköpings universitet, har undersökt varför 30 allergiker/

astmatiker använder sig av alternativa metoder utanför den gängse sjukvården. Intresset för alternativ medicin är stort och trenden är att användandet ökar.

Anledningarna till att personerna provat alternativ medicin i den grupp Anna Kullberg intervjuvat är många.

Söker en helthetssyn

– Det finns en skepsis mot allt för mycket mediciner, man söker en helhetssyn på problemet och man tycker inte att man har så mycket att förlora på att testa, säger Anna Kullberg.

En del har uppgett att de är missnöjda med vad den vanliga sjukvården kan ge, men för flertalet handlar det mer om att komplettera och försöka hitta andra vägar för att bli bättre i sin allergi.

Mötet annorlunda

Listan på behandlingsmetoder som patienterna har provat är lång: rosenterapi, naturmedel, homeopati, magnetterapi, yoga och kinesiologi.

De flesta uppger dessutom att de har blivit bättre i sin allergi, några har blivit helt besvärsfria.

– Många uppger att de under den alternativa terapin har blivit mer sedda och tagna på allvar.

– Mötet har varit helt annorlunda än hos doktorn där mötet är mer formaliserat, säger Anna Kullberg.

”Effekten är inte bevisad”

Nytt nät sätter stopp för pollen

Malin Bystrom ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM