3 medicinska metoder mot pollenallergi

HÄLSA
Foto: Kalle Assbring
vaccin lindrar. Redan i dag kan du vaccinera dig mot pollenallergi med en metod som kallas immunterapi.

1. Vaccin i spruta

Kallas immunterapi eller hyposensibilisering. Vaccinet finns mot pollen från gräs och björk, gråbo, katt/hund, kvalster samt mot bi- och getingstick.

Så fungerar det: Injektioner med små mängder av det allergiframkallande ämnet ges en gång i veckan under en sjuveckorsperiod, sedan blir det glesare mellan injektionerna. De flesta måste behandlas i mellan tre och fem år.

Pris: Läkarbesök samt egen kostnad (upp till högkostnadsskyddet 1 800 kronor) för det ämne som sprutas in. Räkna med mellan 300 och 500 kronor per gång.

Här finns det: Hos din läkare på det sjukhus du tillhör.

2. IgE antikropp

Antikroppen, som är genetiskt framställd, verkar på allt från pollen till kattallergi. Antikroppen finns ännu inte i Sverige.

Så fungerar det: 2–3 injektioner tas en gång per månad som tillägg till annan behandling vid svår allergisk astma under längre perioder.

Antikroppen binder övergående upp allergikernas egna antikroppar, IgE, som sätter igång den allergiska reaktionen.

Pris: Dyr, det handlar om 10 000-tals kronor per person och år.

Här finns det: Kommer troligen att finnas i Sverige inom ett par år, men sannolikt bara till de svåraste allergikerna.

3. Vaccin i tablettform

Testas just nu vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Så fungerar det: Vaccinet består av en tablett som får smälta under tungan eller som sväljs. Vaccinet tar man regelbundet i förebyggande syfte. Fördelen är att tabletterna är billigare och inte kräver något läkarbesök.

Pris: Inte klart ännu.

Här finns det: Förmodligen kan vaccinet finnas för användning i Sverige om ett par år.