Är du förkyld? Du kan ha astma

Ny undersökning: Många känner inte till att de är drabbade av astma

HÄLSA

Andfådd? Hostig? Allergisk?

Få svenskar känner till att de här symtomen kan vara tecken på astma. Det visar en ny SIFO-undersökning gjord inför Astmadagen den 6 maj.

Foto: ap
Även astmadrabbade kan leva ett aktivt liv. Det kan elitsimmerskan Emma Igelström intyga.

Astma är i dag den vanligaste folksjukdomen. Drygt 600 000 eller åtta procent av Sveriges befolkning är drabbade, vilket är en fördubbling de seanste tio åren. Trots antalet drabbade är okunskapen stor visar en ny undersökning som bygger på intervjuer med 1000 personer i åldrarna 15 år och uppåt. Många förknippar andfåddhet och svårigheter att andas med astma, men bara en fjärdedel av de tillfrågade känner till att även hosta och allergiska besvär är symptom på sjukdomen.

– Många vet inte om att de är drabbade. De söker läkare för att de känner sig trötta, är förkylda och har hosta, men får diagnosen astma, säger Peter Montnémery, distriktsläkare i Lund och forskare inom astma- och allergiområdet.

Viktigt upptäcka i tid

Peter Montnémery påpekar hur viktigt det är att söka läkare.

– Livskvaliten blir bättre när man får rätt mediciner. Vi kan inte heller utesluta att obehandlad astma kan leda till permanenta skador på lungorna, säger han.

Det gäller även de som har mild eller måttlig astma och inte bara svåra fall, vilket många tror.

Peter Montnémery säger också att en del drar sig för att söka läkare eftersom de tror att de ska få biverkningar av behandlingen. Många har också uppfattningen att astmatiker inte kan delta i sporter och att de ständigt är beroende av mediciner. Det stämmer inte i dag.

– Med rätt behandling kan de leva ett fullständigt normalt liv. Bevisen finns inom sportvärlden. Simmerskan Emma Igelström har astma och hon tävlar på elitnivå, säger Peter Montnémery.

Du kan ha astma om du har symptomen:

Lotta Zachrisson

ARTIKELN HANDLAR OM