Injektionspenna räddar livet på allergiker

Engångsspruta i låret vid allergichock

HÄLSA

En lätthanterlig injektionspenna med färdig adrenalinlösning kan komma att rädda livet vid en allergichock.

Den liknar de insulinpennor som diabetiker använder och lämpar sig speciellt för barn. Sprutan tas i låret med ett lätt tryck på pennans avtryckningsknapp.

I Sverige dör minst en person årligen av en allergichock, ofta utlöst på grund av överkänslighet mot bin, getingar eller födoämnen, framför allt nötter.

En snabb insatt behandling kan vara skillnaden mellan liv och död för personer som har denna överkänslighet.

Injektionspenna Anapen kan lätt bäras med. Det är en engångspenna och skrivs ut på recept av läkare.

Läkare ska dock alltid uppsökas vid en svår allergisk reaktion.