Dags att förbereda sig för pollenchocken

Årets trädpollensäsong kan bli kort men intensiv

HÄLSA

Nu ligger både hassel och al i startgroparna och det är dags för pollenallergikerna att förbereda sig.

Den sena våren kan å ena sidan leda till en kortare pollensäsong, å andra sidan kan den bli ovanligt intensiv.

– Som pollenallergiker kan det vara bra att vara beredd på att det kan komma plötsligt, säger Sonja Werner, överläkare och allergolog på Universitetssjukhuset i Lund.

I södra Sverige har hasseln börjat blomma så smått, men bara i de allra mest skyddade lägena. Så länge det är kallt sprids hasselpollen inte på ett effektivt sätt och därför är det bara i närheten av bestånden som allergiker kan påverkas än så länge.

Samtidigt har alen kommit långt i utvecklingen och nu behöver det bara bli aningen varmare, så börjar blomningen.

Samtidig blomning inte trolig

Hasselns och möjligen alens blomning kan bli väldigt intensiv, enligt Åslög Dahl, vd för Botaniska Analysgruppen, som i dagarna drar i gång pollenmätningarna i Göteborg, Skåne och Blekinge. Den kommer också tätare inpå björkens blomning, men någon samtidig blomning av alla de för allergiker värsta trädslagen, al, hassel och björk, är inte trolig.

– Nej, en så onormal vår är det inte.

Hur björkens blomning kommer att utfalla är för tidigt att sia om. Den påverkas inte av kylan under tidig vår. Men det kan bli ovanligt mycket björkpollen i år, åtminstone i Stockholmstrakten, tror pollenbiolog Agneta Ekebom vid Naturhistoriska riksmuseet.

– Det ser ut att bli en riklig björkblomning, det kan man se eftersom det är så mycket hängen på träden. Men det kan variera mellan olika landsändar, säger hon till TT.

Dags att fylla på husapoteket

Bland trädslagen är björken värst för pollenallergiker. Dels är björkallergi vanligast, dels är björkens pollensäsong den mest utsträckta och dess pollen sprids mest effektivt.

Det börjar definitivt bli dags för pollenallergiker att fylla på husapoteket, tycker Sonja Werner.

– Det gäller att vara uppmärksam på rapporteringen i medierna och att själv söka information på nätet så att man är beredd när det hela sätter i gång, så att man i god tid tar sina mediciner. Effekten blir större om man börjar tidigt och tar sina läkemedel regelbundet, säger hon.

Cecilia Klintö/TT