Stress och dålig sömn kan ge astma

Forskare: ”Svårt att veta vad som kommer först”

HÄLSA

Oro, stress och störd sömn hänger ihop med ökad risk att drabbas av astma senare i livet.

Det visar en ny svensk studie som presenteras på Läkarstämman i Göteborg nästa vecka.

Många läkare och forskare har länge misstänkt att stress, med allt vad det innebär av hormonell belastning för kroppen, ökar riskerna för vissa kroniska inflammatoriska tillstånd. Astma är ett av dem, och flera tidigare studier har visat att stress kan utlösa eller förvärra besvären.

Men det är inte helt klart vad som är hönan och ägget i sambandet på lång sikt, säger Anna Rask-Andersen vid institutionen för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Fler studier

Hon och hennes kollegor har förvisso hittat en tydlig koppling mellan sömnrubbningar och oro med avmagring och nedsatt aptit och en senare astmadiagnos, men studien svarar inte på frågan om en oupptäckt astma ger symtomen eller om det är tvärt om.

– Vi måste studera det här närmare, säger Anna Rask-Andersen.

Resultaten kommer från en delstudie i en stor undersökning av förekomsten av astma bland 11 300 personer i Jämtland och Gästrikland. Totalt deltog 284 personer i delstudien. År 1990 hade ingen av dem haft några symtom på astma, enligt en enkätstudie som gjordes då. Men de som hade nydebuterad, fastställd astma eller astmasymtom vid uppföljningen 2003 hade i mycket högre utsträckning än andra rapporterat stressymtom år 1990.

– Sömnstörningar och spänningssymtom var genomgående, men det är svårt att veta vad som kommer först, om det är sömnstörningarna eller om det astman, säger Anna Rask-Andersen.

Rehabilitering hjälper

Att svårigheter att andas kan ge stark oro vet varje astmatiker. En annan studie som presenteras under Läkarstämman visar att ångestsymptom och depression är mycket vanligt bland patienter med svår astma eller lungsjukdomen kol, men att ångestnivån sjunker om patienten får träna sig i olika andningstekniker.

– Det gäller att hålla sin andning lugn och att inte börja hyperventilera. Gör man det blir ångesten värre och man hamnar i en ond cirkel, säger Kirsten Ravn-Jörgensen vid Årekliniken, som mot remiss från landsting i hela landet rehabiliterar patienter som lider av astma eller kol.

Slem och muskelkramp försvårar andning

Läs också:

Sara Rosén/TT