Nytt insulin ska hjälpa diabetiker

Behöver bara tas en gång om dagen

HÄLSA

En ny generation insulin når nu Sveriges diabetiker. Insulinet ger både längre och jämnare effekt än tidigare basinsuliner - och behöver därför bara tas en gång per dag.

Preparatet heter Lantus och används redan av en miljon tyskar och amerikaner. Även i Sverige har ett antal barn och ungdomar fått prova insulinet sedan något år tillbaka.

Största fördelen med det nya långverkande insulinet är att blodsockerkontrollen blir bättre.

- Man slipper få känningar lika lätt, vilket på sikt minskar risken för komplikationer, säger doktor Margareta Olsson Birgersson som är medicinskt ansvarig på Aventis Pharma, företaget som tagit fram insulinet.

Tillfällig svacka

Dagens basinsuliner når normalt en koncentrationstopp efter 4-6 timmar, vilket gör att blodsockret får en tillfällig svacka. De gör att många gärna håller igen lite när de tar sitt insulin.

- Det är en svår balansgång. Med Lantus får både typ 1- och typ 2-diabetikerna en jämn kontinuerlig utsöndring utan toppar, säger hon och tror att det passar framför allt yngre som lever ett mer oregelbundet liv.

Snabbinsulinet, som ska tas vid varje måltid, ska man fortsätta ta precis som förut.

Caroline Hougner