Drick vin - och slipp diabetes

Ett halvt glas om dagen räcker

HÄLSA

Orolig för åldersdiabetes?

Då ska du korka upp vinpavan.

2,5 glas vin om dagen halverar risken - åtminstone om du är kvinna.

En forskargrupp i Boston har i över tio år studerat en grupp av 109 690 kvinnliga sjuksköterskor.

Under tio år

Sjuksköterskorna fick genomgå grundliga medicinska undersökningar och djupintervjuades om sina kostvanor, motionsbenägenhet och alkoholvanor.

Kvinnorna var mellan 25 och 42 år och fullt friska när undersökningen började, skriver Svenska Dagbladet.

Efter tio år hade knappt tio procent av sjuksköterskorna, 935 stycken, utvecklat diabetes typ 2, eller åldersdiabetes. Den sjuka gruppens alkoholvanor jämfördes med kollegorna som sluppit undan sjukdomen.

Resultatet: helnykteristerna ligger illa till.

Bäst med 2,5 glas

De som dricker ett halvt glas vin om dagen minskar risken att få diabetes med 20 procent jämfört med sina helnyktra systrar.

Ännu friskare är de som dricker ett glas om dagen - de minskar risken med en tredjedel. Allra bäst mår de som dricker 2,5 glas om dagen - de minskar risken att bli sjuka med 58 procent. Men där är det slut med det roliga.

För dem som dricker mer än de hälsobringande 2,5 glasen går det i stället snabbt utför. För dem ökar risken att drabbas av diabetes med 22 procent.

Skrumplever

Hur stor risken blir att drabbas av skrumplever framgår dock inte av den amerikanska studien. Forskarna har analyserat bort effekterna av fetma, dålig kondition, rökning, matvanor och ärftlig belastning när de räknat fram sina resultat.

Vin och öl

Forskarna, som presenterar sin rapport i Archives of Internal Medicine, säger att alkohol i form av öl eller vin har de mest hälsobringande effekterna.

- En halvering av risken att få diabetes typ 2 är oerhört höga siffror, säger professor Hans-Olof Adami, epidemiolog vid Karolinska Institutet i Solna, till Svenska Dagbladet.

Svante Lidén