5 koppar halverar risken för diabetes

HÄLSA

Mer än fem koppar kaffe om dagen mer än halverar risken för typ 2 diabetes, enligt en svensk studie från Karolinska institutet i Solna.

I studien ingick nästan 8 000 män och kvinnor mellan 35 och 56 år. En förklaring kan enligt forskarna vara att kaffe innehåller ämnen som ökar känsligheten för insulin.

(Apoteket)