Diabetes hos flickor ökar risken för fetma

Läkare varnar: Det kan minska känsligheten för insulin

HÄLSA

Unga kvinnor med diabetes typ 1 löper en högre risk att bli överviktiga än friska visar en avhandling.

Det är särskilt oroande eftersom övervikt minskar känsligheten för den viktiga insulinbehandlingen.

Barnläkaren Stefan Särnblad visar i sin avhandling vid Universitetssjukhuset i Örebro att tonårsflickor med diabetes typ 1, som kräver daglig injektion av insulin, har en större kroppsmassa och en högre andel kroppsfett än jämnåriga kamrater.

Trots att tonårsflickor med diabetes, enligt kostdagböcker och rörelsemätningar, hade samma kaloriintag och samma grad av fysisk aktivitet var de i högre grad överviktiga än friska flickor i samma ålder, skriver Upsala Nya Tidning.

En dryg tredjedel var överviktiga vilket innebär att övervikt hos flickor med diabetes var dubbelt så vanligt.

– Däremot fann vi att ett stort intag av fet mat, oavsett hur stort kaloriintaget var, ökade risken för ansamling av kroppsfett hos unga kvinnor med diabetes, säger Stefan Särnblad till Upsala Nya Tidning.

I en av delstudierna kunde Särnblad visa att ungdomar som hade otillräcklig effekt av sin insulinbehandling ökade sin insulinkänslighet om de också fick medicinen Metformin, som vanligtvis ges till patienter med diabetes typ 2.

Särnblad menar att det är viktigt för ungdomar att undvika övervikt för att minska risken för framtida komplikationer. Övervikt minskar bland annat insulinkänsligheten. Han menar också att tilläggsmedicinering kan vara ett alternativ för att få en bättre blodsockerkontroll, men att det krävs större och längre prövningar för att avgöra om så är fallet.

Läs också:

TT - aftonbladet.se