Den dåliga luften gör dig tjock

HÄLSA

Lider du av övervikt?

Det kan bero på luften omkring dig.

En ny studie visar att de som var fetast även hade mest miljögifter i kroppen.

Gifter och kemikalier kan vara en av orsakerna till ökad övervikt enligt en ny studie som gjorts bland 1000 70-åringar.

De som hade mest övervikt var också de som hade störst mängd miljögifter i blodet, enligt SVT.

– Flera forskargrupper världen över har visat att miljögifter kan göra att djur blir feta. De preliminära resultat vi kan visa idag innebär att de här sambanden tycks finnas även hos människor, säger Lars Lind, epidemiolog och professor i medicin samt en av forskarna bakom studien.

Höga halter miljögifter

I studien har forskarna analyserat blodprover från deltagarna och mätt nivåerna av olika kemikalier och gifter som bland annat tungmetaller, bekämpningsmedel, PCB, dioxiner och andra kemikalier.

– Ju fetare personer var, desto högre halter av miljögifter fanns det i blodet, säger Lars Lind till SVT.

De som hade höga halter av miljögifter i blodet var också i högre utsträckning drabbade av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

– I dag finns omkring 140 000 kemikalier registrerade inom EU. Bara ett par procent av dessa är testade, berättar Lars Lind för SVT.

Förbjudna medel

Även medel som är förbjudna förekommer fortfarande.

Troligen är det så att små doser av olika gifter samverkar och leder till hälsoproblem för oss, enligt Lars Lind.

Det finns också indikationer på att de miljögifter vi påverkas redan på fosterstadiet också kan ha en påverkan på vår framtida vikt.