Stress kopplas till demens

HÄLSA

Den som ofta känner sig stressad i medelåldern kan löpa ökad risk att utveckla demens, i synnerhet alzheimer, senare i livet.

Foto: thinkstock

Forskare i Göteborg har hittat en sådan koppling. Det är dock är oklart om stressen i sig ökar risken, exempelvis via påverkan på hormoner och hjärt-kärlsystemet, eller om det finns någon gemensam faktor bakom både stresskänslighet och demens.

Fördubblad risk

Studien, som presenteras i medicintidskriften Brain, är gjord bland 1 462 kvinnor som var 38–60 år när studien inleddes i slutet av 1960-talet. De fick svara på olika frågor om psykologisk stress vid tre tillfällen under de 35 år som studien pågick. Totalt utvecklade 161 kvinnor demens. Risken var mer än fördubblad för dem som hade rapporterat stress vid samtliga undersökningstillfällen.

Forskarna påpekar att det krävs fler studier för att bekräfta sambandet.

TT