Grönområden ger bättre hälsa och lindrar stress

Foto: robin lorentz-allard
Janiche Opsahl led av utmattningsdepression. Men när hon fick prova trädgårdsterapi under ett år vände det. I dag är hon tillbalka på jobbet.
HÄLSA

Kan sommarstugan eller svampplockningen rädda dig från utbrändhet?

Det tror forskarna.

I Skåne och Västergötland har kommunerna därför startat projekt med hälsoträdgårdar – allt för att få ner sjukfrånvaron.

De senaste tio åren har vi lagt oss på terapisoffor, bläddrat i självhjälpsböcker och behandlat oss på nätet med KBT så fort vi känt oss lite nedstämda. Men kanske finns lösningen på psykisk ohälsa på betydligt närmare håll. Allt fler studier tyder på att den bästa medicinen kan vara klipporna vid havet, att skörda färskpotatisen i trädgården och att bege sig ut på svampjakt.

– Forskning visar att personer som har mindre än 300 meter till närmsta grönområde – och som använder det för rekreation – har betydligt bättre hälsa, säger Inga-Lena Bengtsson, specialist i psykiatri.

Söker naturen

Det är uppenbart att något händer i våra hjärnor när vi sätter oss i det gröna. En teori är att vi evolutionärt är så bekanta med dessa uråldriga miljöer, att hjärnan slappnar av. Medan informationssamhället, där vi hela tiden måste ta in upplysningar, tröttar ut oss.

– Många söker sig automatiskt till omgivningar som ger bra återhämtning. Det är ingen slump att vi hämtar kraft genom camping, fiske, jakt, sommarstugan. Det finns något oerhört kraftfullt där, säger Peter Währborg, professor i beteendemedicin vid lantbruksuniversitetet i Alnarp.

Öppna landskap tilltalar

Vissa landskap har visat sig särskilt energigivande, bland annat hav och runda stenar.

– Vi drar oss till platser med god överblick. Öppna landskap och skymtande vatten verkar tala väldigt djupt till våra hjärnor, och det hänger ihop med överlevnad, säger Inga-Lena Bengtsson.

– Vattnet släcker törst och gör området frodigt. Skugga och höga träd, särskilt lövskog, är också bra. Men det handlar också en del om vad man är uppvuxen med.

Ju mer utsliten man är, desto viktigare tycks den orörda, vilda skogen vara, som inte behöver någon skötsel eller omvårdnad. Friska personer kan däremot gynnas mer av att aktivt gräva i ett trädgårdsland. Det beror lite på sinnesstämning, menar Währborg:

Ordineras som medicin

– Egentligen borde man kunna ordinera olika ”trädgårdsrum” till olika patienter, ungefär som ett läkemedel, säger han.

Sambandet mellan grönska och stress har legat till grund för en ny terapiform, trädgårdsterapin. Metoden, som går ut på att patienter fått vistas i trädgårdsmiljö helt utan krav på påtande, har gett unika resultat bland patienter med utmattningsdepression.

– Sjuttio procent av de som kom som utbrända till Alnarp är i dag tillbaka i någon form av arbete efter 12 månader, säger Peter Währborg.

Då hade deltagarna varit sjukskrivna under i snitt fyra år.

Chefer i hälsoträdgård

Nu används forskningen i förebyggande syfte i Skånes och Västergötlands kommun. Chefer och personal som ligger i riskzonen att bli sjuka ska få vistas i en särskild hälsoträdgård under en period. Samtidigt ska de utbildas i stresshantering.

– Vi vill få deltagarna att stanna upp i vardagen, säger Hanna Andersson, projektledare i Skåne.