En dålig barndom förkortar livslängden

HÄLSA

Ju sämre barndom desto kortare liv. Motgångar och stress tidigt i livet leder långsiktigt till ohälsa visar ny forskning.

Foto: colourbox

Fattigdom, missbruk samt fysiska och psykiska övergrepp är några händelser som kan förkorta människors livslängd.

Mer och mer forskning tyder på att stress i barndomen orsakar fysisk ohälsa senare i livet. Det har framkommit under en konferens för organisationen American Psychological Association, skriver BBC news.

Mer stressade

I en studie som presenterades har forskare från University of Pittsburgh undersökt förhållandet mellan de som lever i fattigdom och tidiga tecken på hjärtsjukdom hos 200 friska tonåringar. Resultatet visar att barnen från de fattigaste familjerna hade stelare väggar i artärerna och högre blodtryck. De barnen visade dessutom större tendenser till att tolka olika sociala situationer som hotfulla. De hade också högre poäng på tre olika stresstest som mätte nivån på fientlighet och ilska.

Bryter ned kroppen

Det här backar upp tidigare forskning som visar ett samband mellan en stressig barndom och framtida hjärt- och kärlsjukdomar, menar studiens författare Karen Matthews.

– Interaktioner med andra blir en källa till stress vilket kan höja blodtrycket och inflammationsnivåer och bryter ner kroppens reserver, säger Karen Matthews.

En annan studie som presenterades under konferensen visar att händelser i barndomen som att en förälder avlidit eller haft missbruksproblem kan göra människor mer sårbara för stress senare i livet och även förkorta deras livslängd.

Övergrepp spelar in

En tredje studie rapporterade om någon form av fysisk, känslomässig eller sexuellt övergrepp under barndomen. De som drabbats av de här händelserna som barn löpte större risk att drabbas av inflammationer och åldras snabbare.

– Vår senaste forskning visar att motgångar i barndomen kastar en lång skugga över hälsan och kan leda till inflammationer och göra att cellerna åldras mycket tidigare än för dem som inte upplevt de här händelserna, säger professor Janice Kiecolt-Glaser och fortsätter.

– De som har rapporterat flera motgångar kan förkorta sin livslängd med 7 till 15 år.