Män överdriver sina förkylningar

Söker sympati

HÄLSA

Ledsen killar, spelet är slut. Nu har forskarna bevis för att ni ofta inte alls är så sjuka som ni påstår er vara, skriver Daily Mail.

Ni låtsas bara för att få kvinnornas uppmärksamhet.

Hälften av alla män uppgraderar en vanlig förkylning till influensa och smärre huvudvärk förvandlas snabbt till migrän - om en man får välja.

Allt för att få maximal sympati, menar forskarna.

Enligt Daily Mail klagar män också oftare när de är sjuka jämfört med kvinnor.

Detta trots att de drabbas av färre förkylningar jämfört med kvinnor – bara fem per år jämfört med sju för kvinnor.

Klagar på småsaker

Däremot har kvinnor en viss förmåga att klaga på småsaker varje dag, jämfört med män.

I studien, som gjordes på uppdrag av organisationen Engage Mutual, deltog 3000 personer.

– Män har länge fått höra att de alltid klagar på att de är sjukare men vår studie visar att det finns en "mansinfluensa" och att de faktiskt klagar mer än kvinnor och gärna överdriver sina symtom, säger Karl Elliott på Engage Mutual.

– De kanske har färre förkylningar per år, men när de väl får en så är det helt säkert att deras partners inte missar det.

Sjukskriver sig sällan

Men även om de gärna klagar över hur dåligt de mår så vill de helst inte sjukskriva sig, det gör däremot gärna kvinnorna.

Kvinnorna i studien ansåg att 57 procent av männen gärna ville ha mer uppmärksamhet när de var sjuka och 66 procent jämrar sig konstant under en förkylning.

Männen ansåg att hälften av kvinnorna ville ha uppmärksamhet och att 56 procent jämrar sig, enligt Daily Mail.

En tredjedel av männen erkände att deras partner led i tysthet när de var riktigt sjuka, kvinnorna däremot uppgav att bara 26 procent av deras män led i tysthet.