Hur ska vi allergiker minska vår smärta?

FRÅGA DOKTORN Arash Sanari svarar på läsarfrågor

Jag är en kvinna  på 60 år (sjuksköterska) som är så kallat multisjuk. Trigeminusneuralgi, whiplash, trångvinkelglaukom (grönstarr), psoriasis (PPP), Reynauds sjukdom med mera. Jag har ett stort dilemma. Jag är allergisk mot i första hand PC (penicillin samt kefolorer osv) och ASA (acetylsalisylsyra), men även mot adrenalin, xylocain, lidocain och mot sövning, bedövning samt insektsbett (i första hand getingar).  

  Läs hela frågan och svaret från läkaren Arash Sanari.

ARTIKELN HANDLAR OM