Färre dör i hjärtinfarkt men kärlkramp ökar

HÄLSA

I den nya hjärtstudien tittade man på drygt 430 000 personer i åldern 24–84 år som vårdats för akut kärlkramp åren 1984–1999. Studien visar att färre får hjärtinfarkt eller dör i hjärtinfarkt jämfört med för 15 år sedan. Hjärtinfarkt minskar däremot inte bland kvinnor under 55 år.

Instabil eller akut kärlkramp har ökat bland både män och kvinnor, men särskilt kraftigt bland yngre kvinnor under 55 år. För kvinnor är ökningen 90 procent. Det motsvarar en ökning från 40 till 70 fall per 100 000 invånare och år. För yngre män är ökningen 10 till 20 procent.

Källa: Annika Rosengren, professor i medicin vid

Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

6 tips som kan skydda hjärtat

VAD ÄR kärlkramp?

Ann-Cathrine Björnör Carlsson